Ιδρύθηκε η Αγροτική Καινοτομία

Πολυμετοχική εταιρεία για την παροχή συμβουλών στον αγροτικό τομέα.

Παρουσιάστηκε πρόσφατα μια μεγάλη πρωτοβουλία στον αγροτικό τομέα, που φιλοδοξεί, όπως διακήρυξαν οι οργανωτές της, με την αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών και της σύγχρονης συμβουλευτικής, να βάλει τη σφραγίδα της στην εθνική προσπάθεια ανάτασης της αγροτικής οικονομίας.

 

Η πρωτοβουλία που φέρει τον τίτλο ‘Αγροτική Καινοτομία’, έχει θέσει ως στόχους, α)  την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, β) τη διεκδίκηση πρωταγωνιστικού ρόλου της χώρας στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκών πολιτικών για την γεωργία και γ) ικανοποίηση των οικονομικο-κοινωνικών αναγκών του γεωργικού πληθυσμού.

Οι δυνάμεις της παραγωγής (συμμετέχουν 12  Συνεταιρισμοί), της επιστήμης (συμμετέχουν 14 γεωτεχνικά γραφεία) και της τεχνολογίας (τρίτος πόλος είναι η συμμετέχουσα πρωτοπόρα εταιρεία ψηφιακών εφαρμογών στη γεωργία και παροχής υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας Neuropublic) στην Ελλάδα, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια εταιρεία για την παροχή συμβουλευτικής νέου τύπου, την «Αγροτική Καινοτομία»

Η νέα εταιρεία όπως παρουσιάστηκε στην ημερίδα, επικεντρώνεται και είναι έτοιμη να διαθέσει:

Α. Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες αιχμής, εφαρμογές πληροφορικής και εξειδικευμένου λογισμικού και υλικού, ανάπτυξη και παροχή γεωργικής συμβουλευτικής μέσω τεχνολογικής και ψηφιακής πλατφόρμας, με πυρήνα το σύστημα της ευφυούς γεωργίας  “gaiasense” και κάθε άλλη υπηρεσία που δύναται να συμβάλλει στην βελτίωση του γεωργικού αποτελέσματος.

Β. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση, εκπαίδευση, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και λοιπές υπηρεσίες στον ευρύτερο αγροτικό τομέα και κάθε άλλη υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ως πρώτος πρόεδρος της «Αγροτικής Καινοτομίας» ορίσθηκε από τους μετόχους της ο συνεταιριστής Χρήστος Γιαννακάκης – Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Νομού Ημαθίας, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γεωπόνος Νίκος Στουπής – πρώην Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ και πρώην Πρόεδρος του ΕΛΓΑ.

Το υπόλοιπο ΔΣ συμπληρώνουν οι: Κακαφίκας Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος – Χατζηπαπαδόπουλος Φώτιος, Μέλος -Κουφουδάκης Ιωάννης, Μέλος – Αντωνόπουλος Σπυρίδων, Μέλος – Ιωαννίδης Απόστολος, Μέλος – Τρέλλης Χρήστος, Μέλος – Καλφούντζος Ηλίας, Μέλος – Σδράκας Εμμανουήλ, Μέλος – Κατσούλης Γιώργος, Μέλος.

Στο επίκεντρο των άμεσων δράσεων της εταιρείας, όπως ανακοινώθηκε, μπαίνουν:

Η δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης δικτύου Πανελλαδικής κάλυψης.

Η διαμόρφωση συνεργασιών με τοπικές υπαρκτές δομές Συμβουλευτικής ή η δημιουργία νέων εκεί που δεν υπάρχουν.

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των συνεργατών της.

Η μαζική προώθηση και εφαρμογή του συστήματος της «ευφυούς γεωργίας» στη γεωργική πράξη και ο εμπλουτισμός του από την εμπειρία της γενικευμένης εφαρμογής του.

Η διαμόρφωση νέων υπηρεσιών.

Η προετοιμασία, η άσκηση πίεσης εφαρμογής αλλά και η βοήθεια στην ωρίμανση προκήρυξης του Μέτρου 2, της Συμβουλευτικής, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που με 120.000.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του μπορεί άμεσα και αποτελεσματικά να βοηθήσει την ανόρθωση και τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και να δώσει διέξοδο στην ανεργία των Γεωτεχνικών.


Στοιχεία Επικοινωνίας: Σφακτηρίας 11, 18545, Πειραιάς. Τ: 216 200 2490 F: 216 200 2499. M: info@agrotomi.gr URL: www.agrotomi.gr

You might also like