Τοπική Ανάπτυξη με τοπικά προϊόντα στην Κατερίνη

Εκδήλωση το Σάββατο 9 Μαρτίου στο κέντρο Εκάβη

Το Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019, στις 18.30, στο κέντρο ΕΚΑΒΗ, στην Κατερίνη, η οικολογική ομάδα Μητέρα Γη (www.motherearth.gr) οργανώνει μια ακόμα από τις τακτικές συναντήσεις συζητήσεις.

 

Τα θέματα της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι:

  1.  Αρωματικά φυτά και μικροί καρποί, λειτουργικά τρόφιμα & συμπληρώματα, Υγεία, με εισηγήτρια την Δρ Ελένη Μαλούπα &
  2.  Κοινοτική-Τοπική Ανάπτυξη με τοπικά-ενδογενή μέσα-πόρους, με εισηγητή τον κ Δημήτριο Μιχαηλίδη

Η Δρ Ελένη Μαλούπα είναι απόφοιτη γεωπονίας ΑΠΘ, απόφοιτη βιολόγος και φυσιολόγος φυτών του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie του Παρισιού, Διευθύντρια στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛ.Γ.Ο.-Δήμητρα δηλώνει: “Με τον όρο λειτουργικά τρόφιμα εννοούμε τρόφιμα επεξεργασμένα ή μη, τα οποία αποδεικνύεται βάσει μελετών ότι δύναται να συντελούν στην επίτευξη συγκεκριμένων λειτουργικών στόχων εντός του οργανισμού και να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση της πρόληψης εκφυλιστικών ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, τα λειτουργικά τρόφιμα, τα τροφοφάρμακα (στα οποίο συμπεριλαμβάνονται τα φαρμακευτικά και τα συμπληρώματα διατροφής), με την προϋπόθεση ότι εντάσσονται στο πλαίσιο μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, προβάλουν ως δυνητική λύση ενίσχυσης της στρατηγικής της πρόληψης, αποτρέποντας την ενδεχόμενη ανάγκη θεραπείας, με απώτερο σκοπό την προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσμού”.

Η διάκριση μεταξύ αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών δεν είναι σαφής, καθώς πολλά είναι αυτά τα φυτά που έχουν και τις δύο ιδιότητες. Ο όρος ‘αρωματικά φυτά’ αποδίδεται πρωτίστως σε φυτά με ευχάριστη για τον άνθρωπο οσμή και οι χρήσεις τους συνδέονται με την παρασκευή αρωμάτων και άλλων εύοσμων προϊόντων (π.χ. φυτά που προσδίδουν οσμή και γεύση στα τρόφιμα).

Ο όρος ‘φαρμακευτικά φυτά’ αποδίδεται σε φυτά που παράγουν βιολογικώς δραστικές ενώσεις με θεραπευτική δράση για τον άνθρωπο. Κατά κανόνα, τα φυτά αυτά συνδέονται με μια μακροχρόνια εμπειρική χρήση και αποτελούν στοιχείο της λαϊκής παράδοσης.

Ο Δημήτριος Μιχαηλίδης, δημοσιογράφος σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο και εκδότης του newsletter ΑγροΝέα ξαναθυμίζει ότι: Η Κοινοτική-Τοπική Ανάπτυξη ορίζεται ως η: «Σχεδιασμένη αλλαγή σε κοινοτικό επίπεδο, που αποβλέπει στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και μπορεί να υποβοηθηθεί από ένα φορέα αλλαγής, σε τρόπο ώστε να επιτευχθεί η μεγίστη δυνατή συμμετοχή των κατοίκων τόσο στον προσδιορισμό του περιεχομένου του τοπικού προγράμματος αλλαγής, όσο και στην διαδικασία υλοποίησής του». (καθ Γ. Δαουτόπουλος, 1986, Τοπική Ανάπτυξη, σελ 29).

Η Κοινωνία των Πολιτών

Αλλά η «ψυχή» της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνίας είναι οι οργανώσεις της κοινωνίας των Πολιτών. Εθελοντικές οργανώσεις, περιβαλλοντικές ομάδες, πολιτιστικοί φορείς, αθλητικοί σύλλογοι, εθνικοτοπικές δομές, όμιλοι προβληματισμού, ανθρωπιστικές οργανώσεις και πολλές άλλες ποικιλώνυμες δομές δίνουν ευκαιρίες κοινωνικής ζύμωσης, γνωριμίας των κατοίκων και ανταλλαγής ιδεών και δράσης, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ των κατοίκων και βελτιώνοντας την διάθεση για αλληλοβοήθεια μεταξύ τους. Αυτά είναι και τα στοιχεία του Κοινωνικού Κεφαλαίου.


Το Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι απαραίτητο για την εκκίνηση αλλά και την λειτουργία και επιτυχία μιας δομής κοινοτικής- τοπικής ανάπτυξης.


Όλοι αυτοί οι φορείς θα ήταν ευτυχές να συγκροτούσαν ή έστω να συμμετείχαν σε μια Ομάδα Τοπικής Δράσης (Local Action Group-LAG) διασφαλίζοντας συνέχεια και συνέπεια σε μια διαδικασία Τοπικής Ανάπτυξης. Αν μάλιστα διασφαλιζόταν ότι τα τοπικώς παραγόμενα προϊόντα, με τοπική επεξεργασία με τοπικές συνταγές καταναλώνονταν τοπικά τότε θα εξασφαλίζονταν η τοπική ανάπτυξη με τοπικούς ενδογενείς πόρους ….

You might also like