Έρχονται τα Σχέδια Βελτίωσης για την εξοικονόμηση νερού

Σε δημόσια διαβούλευση η Υπουργική Απόφαση μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου

Μια σημαντική για τον αγροτικό κόσμο υπουργική απόφαση πήρε το δρόμο για την υλοποίηση πάγιων αιτημάτων που αφορούν στην εξοικονόμηση νερού.

 

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στις 30 Ιανουαρίου, στο πεδίο των διαβουλεύσεων του www.minagric.gr, σχέδιο απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις, κατά άρθρο, έως τις 20 Φεβρουαρίου 2020.

You might also like