Εκδήλωση για τη γεωργική γη στη Λάρισα

Στις 30-1-2020 πραγματοποιήθηκε στο Παράρτημα Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Κεντρικής Ελλάδας στη Λάρισα εκδήλωση με θέμα : “Γεωργική γη: η σημασία της στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και η ανάγκη για την προστασία της“. Διοργανωτής ήταν η Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση.

 

Στην εκδήλωση που σημείωσε σημαντική επιτυχία, παρουσιάσθηκαν δύο βασικές εισηγήσεις («Γεωργική Γη: ένας απροστάτευτος φυσικός πόρος» και «Νομοθεσία για τη Διαχείριση της Γεωργικής Γης») και πολλές παρεμβάσεις από άτομα και εκπροσώπους φορέων (καθηγητές, ερευνητές, εκπροσώπους επιμελητηρίων, πολιτικούς και συναδέλφους γεωτεχνικούς), που κάλυψαν σημαντικά θέματα διαχείρισης της γης.

Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύχθηκαν ήταν η ανάγκη για κλιματική ζωνοποίηση στη διαχείριση της γεωργικής γης, η χρησιμοποίηση της έρευνας και τεχνολογίας, οι αλλαγές χρήσης γης για παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανάγκη οριοθέτησης και αξιολόγησης κατηγοριών γης και ιδιαίτερα των βοσκοτόπων, οι δασικοί χάρτες και οι δασωμένοι αγροί, η αξία γεωργικής γης κ.ά. Ακολούθησε συζήτηση που περιέλαβε μεγάλο εύρος θεμάτων που αφορούν τη γεωργική γη.

You might also like