Διαγνωστικό μηχάνημα Ηygiena™ BAX® SYSTEM

Προϊόντα μικροβιακής διάγνωσης από την ΒΙΟΕΡΓΕΞ ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΤΑ

Η εταιρεία ΒΙΟΕΡΓΕΞ ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΤΑ ΑΒΕΕ, ακολουθώντας δυναμική πορεία διαρκούς ανάπτυξης κατά την 50ετή παρουσία της στην ελληνική αγορά, επεκτάθηκε και σε ένα ευρύτερο φάσμα καινοτόμων, βασισμένων στη γενετική, προϊόντων μικροβιακής διάγνωσης για την τοπική και την παγκόσμια αγορά.

 

Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του βραβευμένου, αυτοματοποιημένου μηχανήματος μοριακού ελέγχου παθογόνων μικροοργανισμών, Ηygiena™ BAX® SYSTEM,του κορυφαίου αμερικανικού οίκου Ηygiena™, που αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στο χώρο της μικροβιακής διάγνωσης, η εταιρεία εξασφαλίζει σε εταιρείες τροφίμων την προστασία των προϊόντων τους με ταχύτητα, ευκολία, ακρίβεια και ασφάλεια.

Το διαγνωστικό μηχάνημα Ηygiena™ BAX® SYSTEM είναι το μοναδικό που:

  • Μπορεί να διαγνώσει Salmonella, Campylobacter (jejuni,colilari), E.Coli O157:H7, E.coliStec, Listeria Genus, Listeria monocytogenes, Enterobacter Sakazaki, Yeastand Mold, Staphyloccocusaureus, Vibrio (cholerae, parahaemolyticus, vulnificus) σε μόλις 90 λεπτά.
  • Το μηχάνημα προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης δειγμάτων τόσο για το ίδιο παθογόνο όσο και για διαφορετικά.
  • Δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για την χρήση του.
  • Όλα τα αντιδραστήρια που απαιτούνται για τη διενέργεια της PCR αντίδρασης είναι σε μορφή ταμπλέτας, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους του χρήστη.
  • Είναι διαπιστευμένο από τους διεθνείς τρίτους φορείς πιστοποίησης AFNOR και AOAC.
  • Είναι βραβευμένο (R&D 100 Award, IAFP Black Pearl Award καιThe Wall Street Journal Technology Innovation Award) ως καινοτόμος τεχνολογία.

O οίκος Ηygiena™ εκτός από τη σειρά μηχανημάτων BAX® SYSTEM, που περιλαμβάνει τα μηχανήματα BAXQ7 και BAXX5, διαθέτει και το αυτόματο μηχάνημα για την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό των μικροοργανισμών σε κάθε περιβάλλον, το RiboPrinter® System.

Τα σύστημα RiboPrinter® παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Εντοπίζει με υψηλή ακρίβεια την πηγή της μόλυνσης, σε επίπεδο στελέχους.
  • Προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτωσης δειγμάτων.
  • Προσφέρει ταξινομική ταυτοποίηση γενών & ειδών αυτόματα, συγκρίνοντας το άγνωστο δείγμα με μια βάση δεδομένων 8.500 σχημάτων, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο, πάνω από 290 γένη και 1.700 είδη.
  • Παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του περιβάλλοντος, καθώς προσφέρει διαχωρισμό των υπο-ειδών, δίνοντας έτσι την δυνατότητα του να καθοριστεί εάν έχει βρεθεί ξανά ένα συγκεκριμένο στέλεχος στο περιβάλλον και αν ναι, πού και πότε.

Περισσότερες πληροφορίες:  www.bioergex.gr

You might also like