Στο ΥπΑΑΤ η Ένωση Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών

Συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα Γεώργιο Στρατάκο

Την Πέμπτη 13-2-2020, μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών, συνοδευόμενοι από τον επιστημονικό συνεργάτη της Ένωσης καθηγητή του ΓΠΑ Ι. Μπιζέλη,συναντήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γεώργιο Στρατάκο και τον Ανδρέα Στρατάκη, σύμβουλο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μ. Βορίδη.

 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ειδικά θέματα που αφορούν τους εκτροφείς της Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών, όπως η έκδοση κανονισμού της φυλής, η ανάδειξη των προϊόντων των αυτόχθονων ελληνικών φυλών ζώων, το μέλλον των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και η διαπίστευση της διαδικασίας γενετικής ταυτοποίησης της φυλής.

Συζητήθηκαν επίσης γενικότερα θέματα που αφορούν την εκτατική κτηνοτροφία στην Ελλάδα και τους εκτροφείς αυτόχθονων φυλών, όπως η σήμανση των ζώων με μη αφαιρούμενα μέσα (ενδοστομαχικοί βώλοι), η υπό εξέλιξη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» (Υπομέτρο 10.2, Μέτρο 10) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η διαχείριση των βοσκοτόπων, καθώς και τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι των μειονεκτικών περιοχών της χώρας.

Μετά από τη διεξοδική συζήτηση, ο κ. Γενικός πρότεινε να υπάρξει σύντομα νέα συνάντηση από κοινού με τον κ. Υπουργό, δεδομένου ότι κάποια από τα θέματα που συζητήθηκαν χρήζουν νομοθετικής παρέμβασης.

You might also like