Δ. Ρουκάς, Κατερίνη: Κίνητρα για ελληνικές ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές

Η ισορροπημένη και κοστολογημένη διατροφή αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας

O Δημήτρης Ρουκάς M.Sc., Τεχνολόγος Γεωπόνος και  Επιστημονικός Συνεργάτης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας αντιλαμβάνεται ως επιστήμονας καλά την υπόθεση των ζωοτροφών στην Ελλάδα και από τη θεσμική θέση του γνωρίζει και το πώς αυτές συνδέονται με την κτηνοτροφική παραγωγή σε μια από τις κορυφαίες παραγωγικές περιοχές της χώρας μας.

 

Συνεχή ενημέρωση στο κλάδο της ζωικής παραγωγής  και  δομές που να μπορούν να προσφέρουν στον κτηνοτρόφο τη γνώση που χρειάζεται, ζητάει ο Δ. Ρουκάς, ζητάει μάλιστα από τον ΕΛΓΟ- Δήμητρα να συνεχίζει τα εκπαιδευτικά του σεμινάρια και στους επαγγελματίες αγρότες και να μη σταματάει μόνο στους νέους αγρότες. Ο ίδιος πάντως εναποθέτει τις ελπίδες του στους απόφοιτους των πανεπιστημίων που μπαίνουν στην ζωική παραγωγή.

Diary News | Πόσο σωστά ενημερωμένοι είναι οι κτηνοτρόφοι για το σιτηρέσιο των ζώων προκειμένου αυτά να είναι υγιή κι αποδοτικά και πόσο ενημερωμένοι είναι για το κόστος του;

Δημήτρης Ρουκάς | Η αλήθεια είναι πως υπάρχει αρκετά μεγάλο έλλειμμα στην ενημέρωση των κτηνοτρόφων  για τη διαχείριση μιας κτηνοτροφικής μονάδας. Η κτηνοτροφία πρέπει να γίνεται με όρους επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου το αποτέλεσμα πρέπει να είναι βιώσιμο και κερδοφόρο. Ο κτηνοτρόφος καλείται να επιλέξει τους κατάλληλους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστεί για να το πετύχει. Μόνο έτσι θα μπορεί να βρει ποια διαχειριστική επιλογή θα έχει θετικό αποτέλεσμα.

Γίνεται λόγος για τα συμπληρώματα και τα βελτιωτικά της διατροφής. Ποια είναι η δική σας γνώμη; Υπάρχει υπερβολή στη χρήση τους σήμερα;

Το κόστος διατροφής σε μια κτηνοτροφική μονάδα είναι η μεγαλύτερη δαπάνη που αγγίζει -λόγω λαθών- ακόμη και το 60-70% του συνολικού κόστους λειτουργίας. Βασικό μας μέλημα η μείωση του κόστους διατροφής κάτω από το 50% του συνολικού κόστους λειτουργίας της μονάδας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί παρέχοντας στα ζώα ισόρροπα σιτηρέσια σε κάθε παραγωγικό και φυσιολογικό στάδιο τους. Τα συμπληρώματα και τα βελτιωτικά της διατροφής συμβάλουν προς αυτό το σκοπό. Δεν αποτελούν την πανάκεια και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως τέτοια. Η ισορροπημένη και κοστολογημένη διατροφή αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας. Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κτηνοτρόφος είναι αν τα πρόσθετα έχουν θετικό αποτέλεσμα αυξάνοντας την κερδοφορία της παραγωγής, οτι δεν έχουν αρνητική επίδραση στην φυσιολογία του οργανισμού και ότι δεν δημιουργούν προβλήματα στην υγεία του καταναλωτή. Λάθη στην εκτροφή πολλές φορές οδηγούν στην αλόγιστη, άσκοπη και καταχρηστική συμμετοχή τους στην διατροφή των ζώων.

Είναι σε θέση η ελληνική γεωργία σε συνεργασία με τη βιομηχανία να παράξει ικανοποιητικές ποσότητες ζωοτροφών υψηλών προδιαγραφών;

Οι ελληνικές ζωοτροφές αποτελούν την κορωνίδα της ποιότητας χάριν στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδος. Τα δημητριακά που χρησιμοποιεί ο Έλληνας κτηνοτρόφος είναι τα ίδια τα οποία χρησιμοποιεί και για να διατροφή ο ίδιος και η οικογένεια του όπως επίσης και τα υποπροϊόντα που χρησιμοποιεί προέρχονται από την παραγωγή διατροφικών προϊόντων για τον άνθρωπο. Δυστυχώς η εγχώρια παραγωγή διαρθρωτικά δεν επαρκή να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της κτηνοτροφίας μας· στο μεγαλύτερο ποσοστό όμως τα σιτηρέσια των κτηνοτροφικών μονάδων καλύπτονται από εγχώριες ζωοτροφές. Η ελληνική κτηνοτροφία δεν είχε ποτέ καμία σχέση με διατροφικά σκάνδαλα και όταν αυτά ξεσπούσαν, οι έμποροι στρεφόταν προς τα ελληνικά προϊόντα και γέμιζαν τις βιτρίνες των καταστημάτων τους με ελληνικές σημαίες. Όπως ανέφερα το πρόβλημα στην παραγωγή είναι διαρθρωτικό και αρκετά δύσκολο να λυθεί. Δίνοντας όμως κίνητρα για ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές ακόμη και περιβαλλοντικά όπως με το αποτύπωμα του άνθρακα στην παραγόμενη τροφή μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερες εκτάσεις για την καλλιέργεια ζωοτροφών.

You might also like