Ημερίδες διαβούλευσης για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2021-2027

Νέες εκδηλώσεις στην Άρτα και τα Ιωάννινα

Στην Άρτα και στα Ιωάννινα πραγματοποιήθηκαν οι Ημερίδες Διαβούλευσης σχετικά με την προετοιμασία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ μετά το 2020 που διοργανώνονται από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, επεσήμανε τις βασικές αλλαγές καθώς και τις νέες προκλήσεις για την ελληνική γεωργία που αναδεικνύονται από τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για τη νέα ΚΑΠ, ενώ στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ και του Τμήματος ΚΑΠ & Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες, για τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και των σχεδίων των νέων κανονισμών.

Τέλος, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων στοχοθεσίας για τον χρονοπρογραμματισμό ενεργειών στα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 που έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες, πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα σύσκεψη εργασίας υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κου Κωνσταντίνου Μπαγινέτα, με στελέχη της ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ, στελέχη Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD.


Οι παρουσιάσεις των ημερίδων καθώς και το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (www.ead.gr).

You might also like