Σε διαβούλευση το «ερανιστικό» νομοσχέδιο

Συστήνεται Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο

Τέθηκε σήμερα σε διαβούλευση το «ερανιστικό» νομοσχέδιο με κύριο γνώμονα  την απλούστευση και τη βελτίωση των διαδικασιών και ως βασικό στόχο την απελευθέρωση της παραγωγικής διαδικασίας του αγροτικού τομέα από δυσλειτουργίες και διοικητικές αγκυλώσεις.

 

Σε αυτό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις και διατάξεις οι οποίες προκύπτουν ως ανάγκη από τις διάφορες Διευθύνσεις και τους εποπτευόμενους Οργανισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εισάγει μία σειρά καινοτόμων διατάξεων στις οποίες περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων:

  • Η σύσταση Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου και η θέσπιση Ατομικής Μελισσοκομικής Ταυτότητας
  • Η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν αγροτικά αδικήματα φθοράς εξαιτίας βόσκησης
  • Η ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου που αφορά ελέγχους σε κτηνιατρικά φάρμακα
  • Η λειτουργία περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)

Όπως επισημαίνει ο υπουργός Μάκης Βορίδης, «το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να επιλύσει μία σειρά ζητημάτων τα οποία χρονίζουν χωρίς τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις με άμεση συνέπεια την αδυναμία εφαρμογής των πολιτικών του Υπουργείου».


Ο Υπουργός Μ. Βορίδης λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν, αποφάσισε την παράταση της δημόσιας διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων. 

You might also like