Κι η Δωδώνη με τη Retail Link

Η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη συνδέθηκε πρόσφατα στο δίκτυο ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail Link, με στόχο να πετύχει την άμεση ηλεκτρονική διασύνδεσή της με τις συνεργαζόμενες αλυσίδες λιανεμπορίου. Η Δωδώνη αξιοποιεί πλέον τη λύση e-Invoicing EDI η οποία επιτρέπει την τάχιστη ανταλλαγή του περιεχομένου των τιμολογίων-πωλήσεων από ERP-σε-ERP προς το πελατολόγιό της, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης από τα τμήματα λογιστηρίου.

Με αυτόν τον τρόπο, ο κύκλος τιμολόγησης-πληρωμής επιταχύνεται και ολοκληρώνεται με αυξημένη ακρίβεια, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και τα δύο συνεργαζόμενα μέρη. Επιπλέον, μέσα από τη διασύνδεση στο B2B δίκτυο της Retail Link, η εταιρεία έχει την ευκαιρία να αυξάνει επ’ άπειρον τις ηλεκτρονικές της διασυνδέσεις με το πελατολόγιό της, χωρίς διαχειριστικό κόστος, εξασφαλίζοντας οικονομίες κλίμακας και επεκτασιμότητα.

You might also like