Διάκριση για τον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων

Με το “Ελληνικό Σήμα” διακρίθηκε πρόσφατα ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων, το οποίο και του απονεμήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ”.

Υπενθυμίζεται πως το “Ελληνικό Σήμα”, που απονέμεται για τη θωράκιση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί να διεκδικήσει για την επιχείρησή του κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία ή επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι οποίες παράγουν στη χώρα μας, αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό.

Απώτερος σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, μέσα της εν λόγω δράσης προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

 

You might also like