Στα 244  εκατ. ευρώ η Εξισωτική του 2016  

Οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να είναι οι κύριοι ωφελούμενοι από την αύξηση της Εξισωτικής Αποζημίωσης των Ορεινών Περιοχών, καθώς εκεί διαβιούν οι περισσότεροι δικαιούχοι.

Σύμφωνα με την Υ.Α. που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αυξάνεται για το 2016 το ανώτατο ποσό που μπορούν να εισπράξουν οι δικαιούχοι, από 100 ευρώ το εκτάριο σε 125 ευρώ το εκτάριο.

Με την αύξηση στις Ορεινές Περιοχές κατά 25% του ύψους ενίσχυσης, ανά εκτάριο, εξαντλείται το όριο που επιτρέπει το εγκεκριμένο μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ενώ το συνολικό ποσό που διατίθεται μέσω του ΠΑΑ για το μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης  (ενισχύσεις για περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα), μεγεθύνεται κατά 28 εκατ. ευρώ και από 216 εκατ. ευρώ  θα  φτάσει πλέον στα 244 εκατ. ευρώ, χρήματα που θα καταβληθούν σύντομα στο σύνολό τους.

Ειδικά για τους κτηνοτρόφους, μεγάλο μέρος των οποίων είναι δικαιούχοι της Εξισωτικής Αποζημίωσης, αυτοί θα έχουν μια σημαντική ενίσχυση των εσόδων τους από τις αλλαγές στις  συνδεδεμένες ενισχύσεις που αποφάσισε το καλοκαίρι το ΥπΑΑΤ και οι οποίες θα ισχύσουν από το 2017.

Αξίζει να αναφερθεί οτι η ενίσχυση στα μεν αιγοπρόβατα ανέβηκε στα 11 ευρώ /ζώο (διπλασιάστηκε), στα δε βοοειδή ανέβηκε στα 149 ευρώ /ζώο ( αύξηση 50%).

You might also like