Παρουσιάστηκε η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Perrotis College

Τα προγράμματα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College, της οποίας ηγείται ο Δρ. Αθανάσιος Τσαυτάρης και θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο την λειτουργία της, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Μαΐου στο Electra Palace της Θεσσαλονίκης.

Το Perrotis College είναι ένα μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, μέρος της ευρύτερης οικογένειας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, που προσφέρει πρακτική, θεωρητική, επιστημονική και τεχνική γνώση στους τομείς της γεωπονίας, του περιβάλλοντος και των επιστημών ζωής. Τον Σεπτέμβριο εισέρχεται στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση προσφέροντας πτυχία Master of Science (M.Sc.) σε πέντε διαφορετικούς τομείς με διευρυμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε απόφοιτους Πανεπιστημίων και Κολεγίων. Τα προγράμματα που θα προσφέρει σταδιακά η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών, ξεκινώντας με τα πρώτα δύο είναι τα ακόλουθα:

  • New Food Product & Business Development.
  • Marketing for the Agro – Food Sector.
  • Sustainable Agro – environmental  Systems  Management.
  • Plant Seed & Propagation Material Production Management.
  • Livestock Science & Production Management. 

«Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα που χαρακτηρίζει την εκπαίδευση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College, θα σηματοδοτήσει και τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών», τόνισε με έμφαση ο πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College, Δρ. Πάνος Κανέλλης.

Οι σπουδαστές της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εφαρμοσμένη έρευνα σε πεδία μοναδικά για τον Ελληνικό χώρο που καθιστούν το  Perrotis College σημαντικό και πρωτοπόρο κέντρο μάθησης και έρευνας. «Επίσης, θα έχουν πρόσβαση σε μια ολιστική προσέγγιση μάθησης μέσα από επιλεγμένα μαθήματα, κοινά κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο, και στη συνέχεια θα εμβαθύνουν με την επιλογή της ειδικότητάς τους. Η ολιστική εκπαίδευση θα καλύψει σχεδόν όλους τους τομείς της γεωπονίας, δίνοντας στους σπουδαστές την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της προόδου, της ανάπτυξης, των προκλήσεων και της επίλυσης προβλημάτων σε όλους τους επί μέρους τομείς του κλάδου», υπογράμμισε ο Δρ. Τσαυτάρης.

Όπως είπε: «η λειτουργία της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών επίσης θα συμπληρώσει την αλυσίδα των εκπαιδευτικών βαθμίδων του Perrotis College προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο, που θα βοηθήσει την προηγούμενη βαθμίδα των προπτυχιακών γεωπονικών σπουδών που λειτουργούν εδώ και χρόνια. Η φιλοσοφία της Μεταπτυχιακής μας Σχολής είναι παρά την απαραίτητη εξειδίκευση -που είναι άλλωστε συνυφασμένη με την μεταπτυχιακή εκπαίδευση- όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ενός τμήματος να μην ξεκόβουν πλήρως από τις εξελίξεις στους άλλους τομείς».

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του M.Sc. in Marketing for the Agro-Food Sector, Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος, υπογράμμισε ότι οι απόφοιτοι του θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν διαφορετικές καριέρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως: αγοραστής φρέσκων και τυποποιημένων τροφίμων, διευθυντής εξαγωγών και μάρκετινγκ, διευθυντής συσκευασίας και logistics κλπ. «Επίσης, μπορούν να ενεργοποιηθούν ως επιχειρηματίες, ανεξάρτητοι σύμβουλοι και εκπαιδευτές στον αγροδιατροφικό τομέα. Αν και η έμφαση του προγράμματος βρίσκεται στον αγροδιατροφικό τομέα, περιλαμβάνει αρκετές οριζόντιες δεξιότητες που επιτρέπουν τους απόφοιτους να ενεργοποιηθούν και σε άλλους τομείς. Κατά το τελευταίο εξάμηνο, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να επιδοθούν σε πρωτογενή έρευνα στο θεματικό πεδίο της επιλογής τους. Τέτοια πεδία αποτελούν η Μεσογειακή Διατροφή σαν εξαγωγικό εργαλείο, η σύνδεση εξαγωγών με τουριστικές υπηρεσίες, αναγνώριση και εμπορική αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων γηγενών ειδών και φυλών, σχεδιασμός νέων προϊόντων για συγκεκριμένες αγορές στόχους κλπ.», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του M.Sc. in New Food Product & Business Development, Δρ. Τρύφων Αδαμίδης τόνισε ότι το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι σπουδαστές να αποκτούν γνώση σε βάθος σε συγκεκριμένα είδη τροφίμων. «Κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου, οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα, αφού οι ίδιοι συλλάβουν την ιδέα, να δημιουργήσουν το δικό τους πρωτοποριακό τρόφιμο και να μελετήσουν ολιστικά τους κυριότερους  παράγοντες που συντελούν στη  δημιουργία του. Κατά την διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου οι σπουδαστές  θα κάνουν έρευνα για την μεταπτυχιακή διατριβή τους.  Ενδεικτικά τομείς έρευνας που ήδη εστιάζει το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι: Μικροβιολογία Πρόβλεψης, δημιουργία και αξιολόγηση βιο-αποικοδομήσιμων υλικών συσκευασίας, επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των τροφίμων με τη χρήση φυσικών αντιμικροβιακών ουσιών, σταθερότητα σύνθετων συστημάτων τροφίμων όπως γαλακτώματα και αφροί, σταθερότητα και διατροφική αξία ελαιόλαδου, κλπ.», ανέφερε.

Από αριστερά: Φίλιππος Παπαδόπουλος, Αθανάσιος Τσαυτάρης, Πάνος Κανέλλης (πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College) και Τρύφων Αδαμίδης, κατά την επίσημη παρουσίαση της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College.

 

Να σημειωθεί ότι η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών θα δώσει την ευκαιρία –ίσως για πρώτη φορά στην Ελλάδα– για σύγχρονη γνώση σε ραγδαία εξελισσόμενους τομείς, όπως ο τομέας της γονιδιωματικής ζώων, φυτών και μικροβίων. Οι σπουδαστές θα χρησιμοποιούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην αγροβιολογική έρευνα για την ανάλυση των πολλών και ποικίλλων δεδομένων, πληροφοριών και εφαρμογών στην αγροτική παραγωγή και τη διατροφή μεγάλων κομματιών του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, υπέρβαροι, παιδιά γεννημένα με καισαρική κ.τλ.), που θα αποτελέσει, παράλληλα, έναυσμα για ενασχόληση με διαφορετικούς τομείς επαγγελματικής πορείας ή δημιουργία καινοτόμων επαγγελμάτων.

You might also like