Ενημέρωση ΣΕΚ από Πεβερέτο για τη νέα περίοδο του Δ.Σ.

Μεγάλη και "καυτή" η ατζέντα του Συνδέσμου

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18/5/2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας στην Αθήνα, στα γραφεία του Μάρνη 34. Ο Πρόεδρος Συνδέσμου Παναγιώτης Πεβερέτος ενημέρωσε τα μέλη για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία και για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για πολλά από αυτά  από το ΣΕΚ και κυρίως για :
 • Τη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές, τα ζώντα ζώα και τις αγροτικές εισροές από το 24% στο 13% που τελικά ψηφίστηκε χθες από τη  βουλή και είναι πολύ θετικό μέτρο μείωσης του κόστους παραγωγής,  όπως επίμονα διεκδικούσε μήνες τώρα ο ΣΕΚ.
 • Τη δημιουργία Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, την οποία ο ΣΕΚ έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα και εργάστηκε επίμονα για το σκοπό αυτό, ώστε σήμερα να βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο ίδρυσής της και στην οποία μετέχουν ο ΣΕΚ, η Ο.ΔΙ.Π.ΠΑ.Φ. και ο Σύλλογος Τυροπαραγωγών Θεσσαλίας – Ελλάδας. Ο ΣΕΚ έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ότι η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας είναι ανοιχτή και για τη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος, στη μεταποίηση και την εμπορία.
 • Το Πρόγραμμα προώθησης της Φέτας ΠΟΠ στην Ευρωπαϊκή αγορά (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο) και σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία), το οποίο πρόσφατα συνυπέγραψε ο ΣΕΚ και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
 • Το θέμα των κτηνοπτηνοτρόφων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου  καθώς και των κόκκινων δανείων, για τα οποία ο ΣΕΚ διεκδικεί τη ρύθμισή τους.
 • Την επαναχρηματοδότηση των κτηνοτρόφων και των Συνεταιρισμών.
 • Τη θέσπιση ακατάσχετου λογαριασμού τουλάχιστον 5.000 ευρώ.
 • Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, μέσω του συμπληρωματικού φόρου στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,  όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός στη Βουλή.
 • Την ενεργοποίηση του κτηνιάτρου εκτροφής και τη στελέχωση των δημόσιων κτηνιατρείων της χώρας με κτηνιάτρους –ζωοτέχνες κλπ με προτεραιότητα στην περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης και την άμεση λειτουργία του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κύρια εισαγόμενων ζωονόσων (π.χ. ευλογιά ).

Το ΔΣ του ΣΕΚ αφού συμφώνησε για τα πιο πάνω θέματα,  ζήτησε οι ενισχύσεις που δίνονται στους κτηνοτρόφους – αγρότες να κατανέμονται δίκαια και μόνον σε αυτούς που πραγματικά παράγουν και ασχολήθηκε με τη χάραξη προγραμματισμού δράσης έως το τέλος του 2017.

 Αποφάσεις

Ο ΣΕΚ αποφάσισε:

 • Να οργανωθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας συσκέψεις – ημερίδες κλπ, με στόχο την ενημέρωση των κτηνοτροφικών φορέων και των κτηνοτρόφων και να επιδιωχθεί  η  οργάνωσή τους να γίνει από κοινού με τις Περιφέρειες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Να ιδρυθούν παραρτήματα του ΣΕΚ στις Περιφέρειες ξεκινώντας από την Θεσσαλονίκη, όπου αυτό θα έχει την ευθύνη για όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη.
 • Να επιδιωχθεί η συγκρότηση συνεργατικών σχημάτων από τους κτηνοτρόφους ανά φυλή αιγοπροβάτων και η αναγνώρισή τους σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών με στόχους τη γενετική βελτίωση, αλλά και την ένταξη στα προγράμματα του ΠΑΑ για εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων των κτηνοτρόφων αλλά και δράσεις μείωσης του κόστους όπως π.χ. η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων κλπ.
 • Να οργανώσει ο ΣΕΚ εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ, Πανεπιστήμια της χώρας κλπ.
 • Να δημιουργηθούν, με πρωτοβουλία του ΣΕΚ ομάδες στηρίξεως των κτηνοτρόφων από πιθανούς πλειστηριασμούς κατασχέσεις των στάβλων και των σπιτιών τους.
 • Να οργανωθούν ημερίδες για τη νέα ΚΑΠ για την οποία έχει ήδη ξεκινήσει ο διάλογος και η οποία θα ισχύσει μετά το 2020.

 

You might also like