LACTIMED: Η Θεσσαλία αναζητά νέες αγορές

Το φθινόπωρο του 2015 ολοκληρώθηκε το LACTIMED,  ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά προγράμματα που σχεδιάστηκαν κι εκπονήθηκαν τα τελευταία χρόνια με αντικείμενο την τυροκομία.

 

Το σχέδιο LACTIMED στόχευε να ενισχύσει την παραγωγή και διανομή τοπικών και καινοτόμων μεσογειακών γαλακτοκομικών προϊόντων μέσω της οργάνωσης του γαλακτοκομικού τομέα κάθε συμμετέχουσας Περιφέρειας (για την Ελλάδα η περιφέρεια αυτή ήταν η Θεσσαλία), της στήριξης των παραγωγών για την πραγματοποίηση των αναπτυξιακών τους σχεδίων και τέλος, της δημιουργίας νέων αγορών για τα προϊόντα τους.

Το σχέδιο εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος IEVP CT MED. Χρηματοδοτήθηκε, για το συνολικό ποσό των 4,35 εκατ. ευρώ, από την Ε.Ε. μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. Από το Νοέμβριο 2012 έως το Μάιο του 2015, οι 11 εταίροι που συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος  πραγματοποίησαν  δεκάδες οργανωμένες παρεμβάσεις προς όφελος των εμπλεκόμενων φορέων στους γαλακτοκομικούς τομείς της Αλεξάνδρειας και της Beheira (Αίγυπτος), της Bekaa και της Baalbeck-Hermel (Λίβανος), της Bizerte και της Béja (Τυνησία), της Σικελίας (Ιταλία) και της Θεσσαλίας (Ελλάδα).

Όπως μας ενημέρωσε η Dr Δήμητρα Γάκη, από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το πρόγραμμα LACTIMED μπορεί να ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2015, “οι σημαντικές όμως δράσεις του, όπως η δημιουργία εταιρειών για την προώθησης των ελληνικών τυριών βρίσκονται σε εξέλιξη”.

Δράσεις

Kατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με συμμετοχή θεσσαλικών επιχειρήσεων της αλυσίδας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων (κυρίως τυροκομεία, αγροτικοί και κτηνοτροφικού συνεταιρισμοί)  με τοπικές και όχι μόνο επιχειρήσεις  που κάλυπταν όλο το φάσμα της επεξεργασίας, διανομής και εμπορίας τυροκομικών προϊόντων.

Φορείς όπως η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετείχαν στην προσπάθεια για την εκπόνηση και την εφαρμογή ενός σχεδίου προώθησης των μεσογειακών γαλακτοκομικών προϊόντων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα LACTIMED φιλοξενήθηκε και στη δική μας Dairy Expo, όπου οι υπεύθυνοι του προγράμματος βρήκαν ένα φιλικό κι άκρως επαγγελματικό βήμα για να προωθήσουν το σημαντικό έργο τους.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του προγράμματος LACTIMED στην έκθεση Dairy Expo το φθινόπωρο του 2014. Φωτο: Γιώργος Διαμαντάκης.

 

Πρωτοβουλίες

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες ήταν η Terra Thessalia, μια συνεργασία μικρών γαλακτοκομικών εδαφικών περιοχών της Θεσσαλίας.  Οι θεσσαλικές περιοχές Βελεστίνου, Ελασσόνας, Καλαμπάκας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων και Τεμπών, οι οποίες συγκροτούν την πρωτοβουλία Terra Thessalia,  είναι φορείς μιας πλούσιας και ζωντανής κτηνοτροφικής παράδοσης με πλούσια μεσογειακή χλωρίδα βοσκοτόπων.

Στις περιοχές αυτές δραστηριοποιούνται σύγχρονες μικρές οικογενειακές γαλακτοκομικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές αξιοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές και τεχνογνωσία, διατηρώντας μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κτηνοτρόφους. Στις περιοχές αυτές παράγονται προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας με πλούσια γεύση και αρώματα, από αυτόχθονες φυλές ζώων που βόσκουν όλο το χρόνο σε κοντινούς φυσικούς βοσκοτόπους.

Συνεργασία, αειφορία, αναδιανομή

Η συνεργασία Terra Thessalia διέπεται από ένα ολοκληρωμένο Συμμετοχικό Σύστημα Εγγύησης της θεσσαλικής ποιότητας (αφορά παραμέτρους όπως ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση κοπαδιών, συμμετοχή παραγωγών, τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων και πανεπιστημιακών ερευνητικών εργαστηρίων) και σκοπός της είναι η διαχείριση μιας αειφορικής σχέσης μεταξύ ανθρώπων, ζώων και φύσης· περιλαμβάνεται η εγγύηση δεσμού προϊόντος με τον τόπο παραγωγής, ανάδειξη θεσσαλικής ποιότητας, δίκαιη αναδιανομή ωφελειών στους παραγωγούς κ.ά.

Δημοσιεύτηκε στο 3ο τεύχος του Dairy News, Ιούνιος 2016. Φωτογραφίες: LACTIMED, Γιώργος Διαμαντάκης.

 

 

You might also like