Μείωση των ζωοτροφών αναμένει και φέτος η FEFAC

 Μετά την περυσινή κατά 0,1% σε σχέση με το 2015.

Πριν μερικές ημέρες, η European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC) έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία από την παραγωγή ζωοτροφών στην Ε.Ε. των 28 και σύμφωνα με αυτά, ο συνολικός όγκος των παραγόμενων ζωοτροφών στην ΕΕ-28, αυξήθηκε κατά 0,1% το 2016, σε σύγκριση με το 2015.  Το 2016, στην ΕΕ-28 παρήχθησαν  42,31 εκατ. τόνοι ζωοτροφών, έναντι 42,27 εκατ. τόνων το 2015. Ωστόσο, η παραγωγή ζωοτροφών για τα βοοειδή το 2016 ποικίλλει πολύ μεταξύ των μελών της ΕΕ.

 

Όντας μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών παραγωγής χορτονομής βοοειδών στην ΕΕ, η Ολλανδία και η Πολωνία αύξησαν την παραγωγή ζωοτροφών κατά 8,6% και 8,0% αντίστοιχα. Αντίθετα, στη Γαλλία  η παραγωγή ζωοτροφών για τα βοοειδή μειώθηκε κατά 4,4%, πτώση η οποία αποδίδεται σύμφωνα την κτηνίατρο Emmy Koeleman, συντάκτρια στις ενημερωτικές ιστοσελίδες Dairy Global  και All About Feed, στη συρρίκνωση της γαλακτοκομικής παραγωγής στη χώρα μετά την κατάρρευση του θεσμού των ποσοστώσεων. Μεγάλες πτώσεις εμφανίστηκαν σε άλλες χώρες όπως η Ρουμανία (-34,7%) και η Ουγγαρία (-7,4%). Η παραγωγή υποκατάστατων γάλακτος παρέμεινε σχετικά σταθερή.

Πτώση αναμένεται και το 2017

Συνολικά, στις 28 χώρες της ΕΕ  παρήχθησαν 155,4 εκατ. τόνοι σύνθετων ζωοτροφών και καταγράφτηκε  αύξηση του όγκου κατά 0,4% σε σχέση με το 2015. Για το 2017, η FEFAC εκτιμάει  ότι ο γαλακτοκομικός τομέας θα πρέπει να ανακάμψει από τη σοβαρή κρίση των τιμών του γάλακτος, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση των γαλακτοπαραγωγικών  μέσα στο 2017. Αυτές οι εξελίξεις θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε επιπλέον μείωση της παραγωγής ζωοτροφών για βοοειδή κατά 0,5%.

You might also like