Ομάδες Παραγωγών και για κτηνοτρόφους στην Αττική

Πρωτοβουλία του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής "Άγιος Γεώργιος".

Το διοικητικό συμβούλιο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος»  προωθεί αυτό το διάστημα την αγροτική επιχειρηματικότητα, κυρίως με την μορφή των Ομάδων Παραγωγών.
Ρεπορτάζ: Δημήτρης Μιχαηλίδης

 

Ήδη πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις όπου συγκεντρώθηκαν στοιχεία από ενδιαφερόμενους, και από ότι φαίνεται θα προετοιμασθούν μια Ομάδα Παραγωγών Πρόβειου Κρέατος και μια Ομάδα Παραγωγών Γάλακτος.

Σύμφωνα με τη γραμματέα του Συλλόγου, Μάγδα Κοντογιάννη (κεντρική φωτογραφία), «τα τελευταία χρόνια το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα καρκινοβατεί και έχει επιτρέψει σε ασύστολους ιδιώτες να λυμαίνονται τους αγρότες και ειδικότερα τους κτηνοτρόφους. Πλέον η επιβίωση έχει γίνει πρωταρχική ανάγκη».

Σύμφωνα με την ΥΑ Αριθ. 397/18235, ΦΕΚ Β’ 601/24.02.2017, «Ως Ομάδες Παραγωγών-Ομ.Π. αναγνωρίζονται οι αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών».

Ο ορισμός «Ομάδα Παραγωγών» είναι επιθετικός προσδιορισμός μιας οποιασδήποτε νομικής οντότητας-επιχείρησης ή δομής της Κοινωνικής Οικονομίας (συνεταιρισμός) ή του εμπορικού δικαίου (εταιρεία) ή ακόμα και τμήμα ενός τέτοιου νομικού προσώπου, που αποφασίζουν και συμφωνούν σε ορισμένες υποχρεώσεις και στην κοινή διαχείριση των ωφελειών που μπορούν να έχουν.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής, όπως όλες οι δομές της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι η φυσική μήτρα ζύμωσης και εμψύχωσης προτάσεων και ιδεών, αλλά και δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων, που είναι απαραίτητες για την στήριξη δραστηριοτήτων της κοινωνικής οικονομίας, και η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΚΥΚΕΩΝ θα μπορούσε να φιλοξενήσει όσες Ομάδες Παραγωγών Κτηνοτρόφων θα ήθελαν, αρκεί να είναι πάνω από 5 κτηνοτρόφοι.

Oφέλη της πρωτοβουλίας

Οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να έχουν εναρμονισμένες πρακτικές στις τιμές, χωρίς να μπορούν να κατηγορηθούν για σύσταση καρτέλ. Υπάρχει ήδη πολλή νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων που ισχυροποιεί αυτήν την δυνατότητα των παραγωγών.

Επίσης θα μπορούν να εξασφαλίσουν ενιαίες αγορές πετυχαίνοντας οικονομίες κλίμακας, π.χ. στα φάρμακα που χρησιμοποιεί ο κάθε ένας στον στάβλο του. Και στην περίπτωση πολλών μικρών μη προβλέψιμων προμηθειών, η αγορά τους από κατάστημα που μετέχει σε εκπτωτικό διαγωνισμό θα φέρει μείωση στα έξοδα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Δηλαδή ακόμα και αν δεν ασχοληθεί η Ομάδα Παραγωγών πρωταρχικά με την επίτευξη εναρμονισμένων τιμών πώλησης του γάλακτος, ή του κρέατος, ή προϊόντων αυτών, και μόνο η συνεννόηση στις προμήθειες ή και στα ενδιάμεσα έξοδα (μεταφορές κλπ) και ο συντηρητικός στόχος επίτευξης μείωσης των εξόδων κατά 15% περίπου ετησίως, είναι μια τεράστια ωφέλεια για τον κάθε έναν κτηνοτρόφο, που θα μετέχει στην Ομάδα Παραγωγών, στα πλαίσια της ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ.

Κίνητρα για ίδρυση Ομάδων Παραγωγών σε όλα τα αγροτικά προϊόντα δίνει ο Κανονισμός 1305/2013 που αφορά τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που ορίζει ο Κανονισμός ετησίως ανέρχεται στο 10% επί του τζίρου των πωλήσεων των μελών της Ομάδας Παραγωγών.

Το επόμενο διάστημα ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής,  θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις γνωριμίας, όπως: η Γιορτή Τοπικής Ανάπτυξης ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ (stand Πρόβειο Κορδαλή), η Γιορτή Φυστικιού Αίγινας (14-17 Σεπ 2017, stand Χερουβείμ),  το Job Festival στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (29-30 Σεπ 2017, Skywalker) κ.ά.

Ο Δημήτρης Μιχαηλίδης είναι αγροτικός δημοσιογράφος [agronea@otenet.gr]

 

You might also like