Mars Inc.: Σημαντική επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων

 Για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων. 

Επενδύσεις ύψους περίπου 1 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε πρόσφατα ο παγκόσμιος κολοσσός στον κλάδο των τροφίμων, Mars Inc, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής που εφαρμόζει στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.Ο CEO της εταιρείας, Grant Reid, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή παρουσίασε τις δράσεις της Mars μέσα από το πρόγραμμα ‘Sustainable in a generation plan’.

 

Ο CEO της Mars Inc, Grant Reid, παρουσίασε το πρόγραμμα ‘Sustainable in a generation plan’, τονίζοντας ότι η βιομηχανία τροφίμων οφείλει να συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση ουσιαστικών αλλαγών για την αντιμετώπιση των άμεσων απειλών για τον πλανήτη μας και για και το ανθρώπινο γένος.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, “Το πρόγραμμα ‘Sustainable in a generation plan’ περιλαμβάνει σειρά από φιλόδοξους στόχους που βασίζονται στην αποφασιστικότητα της εταιρείας να ηγηθεί των αλλαγών που απαιτούνται για μια διευρυμένη εφοδιαστική αλυσίδα. Το πρόγραμμα εστιάζει σε περιοχές στις οποίες η Mars μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης αλλαγών για μερικές από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών”.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις του προγράμματος καλύπτουν 3 περιοχές:

  • Υγιής πλανήτης – Στόχος της Mars είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζει η επιστήμη για έναν υγιή πλανήτη, με έμφαση στην κλιματική δράση και τη διαχείριση του νερού και της γης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Mars έχει ανακοινώσει το στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλη την αλυσίδα αξίας της κατά 67% μέχρι το 2050.
  • Ευημερία ανθρώπων – Ιδιαίτερη σημασία έχει για την Mars η ουσιαστική βελτίωση της επαγγελματικής ζωής 1 εκατ. ανθρώπων στην αλυσίδα αξίας της εταιρείας, με στόχο τη γενικότερη ευημερία τους. Ο συγκεκριμένος στόχος περιλαμβάνει την αύξηση του εισοδήματος, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διεύρυνση των ευκαιριών για τις γυναίκες. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Mars έχει ήδη δημιουργήσει το ταμείο Livelihoods Fund for Family Farming και τη συλλογική δεξαμενή σκέψης και δράσης (‘think-do tank’) Farmer Income Lab, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και τον περιορισμό της φτώχειας στις διευρυμένες εφοδιαστικές αλυσίδες.
  • Θρεπτική ευημερία – Βασικός στόχος είναι η πρόοδος της επιστήμης, της καινοτομίας και του marketing με τέτοιο τρόπο που θα βοηθήσουν δισεκατομμύρια ανθρώπους και τα κατοικίδιά τους να έχουν μια υγιή κι ευτυχισμένη ζωή. Ο συγκεκριμένος στόχος αποτελεί συνέχεια της ευρύτερης στρατηγικής για την ασφάλεια τροφίμων, την ανανέωση προϊόντων και συστατικών και το υπεύθυνο marketing που εφαρμόζει μακροπρόθεσμα η εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η Mars θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της για την συμμετοχή των καταναλωτών της σε αυτές τις πρωτοβουλίες, μέσα από μια νέα καμπάνια των M&Ms.

Οι βασικές δράσεις του προγράμματος ‘Sustainable in a generation plan’, το οποίο θα παρουσιάσει η Mars στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή. Η εταιρεία σκοπεύει να στηρίξει επενδυτικά το πρόγραμμα με περίπου 1 δισ. δολάρια.

 

Δηλώσεις στελεχών

Ο G. Reid, δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα ‘Sustainable in a generation plan’ δεν αφορά στο να κάνουμε κάτι καλύτερα, αλλά στο να κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο. Η δημιουργία αμοιβαίου οφέλους για τους ανθρώπους που ανήκουν στην εφοδιαστική αλυσίδα μας και ο έλεγχος των επιπτώσεων της δράσης μας στο περιβάλλον αποτελούν στην ουσία ξεκάθαρες επιχειρηματικές επιλογές. Παράλληλα, οι πελάτες μας έχουν αρχίσει να δείχνουν ουσιαστικό ενδιαφέρον γι’ αυτά τα θέματα όσο κι εμείς. Μέσα από ένα αγαπημένο brand όπως τα M&M’s μπορούμε να προσφέρουμε έμπνευση στους καταναλωτές γι’ αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και να αναδείξουμε τη σημασία της ανανεώσιμης ενέργειας, μια από τις λύσεις που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να ανταποκριθούμε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών».

Από την πλευρά του ο Jonas Schauman, General Manager Mars Hellas & Mars East Med τόνισε: «Η Mars αποτελεί έναν παγκόσμιο παίκτη που αξιοποιεί την επιχειρηματική του ανάπτυξη για να επενδύσει δυναμικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που εγγυώνται βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. Αυτό αποτελεί βασικό συστατικό της ίδιας της φιλοσοφίας της Mars και διέπει το σύνολο της δράσης της, είτε πρόκειται για την παραγωγή και προμήθεια των πρώτων υλών και την ανάπτυξη των προϊόντων, είτε για τους ίδιους τους ανθρώπους της σε όποιο στάδιο της αλυσίδας κι αν ανήκουν. Βάσει αυτού είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά ώστε το σύνολο της βιομηχανίας τροφίμων να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση προς όφελος φυσικά όλων μας».

You might also like