Πιστοποίηση του BRC έλαβε η τυροκομική Ήπειρος

 Αφορά τη διασφάλιση ποιότητας στο εργοστάσιό της.

Η Ήπειρος έλαβε πιστοποίηση από τον οργανισμό British Retail Consortium, το BRCV7-Global Standard for Food Safety, με βαθμό Α και ποσοστό 98%. Αφορά το υπερσύγχρονο εργοστάσιό της στον Αμμότοπο Άρτας, όπου παράγει και συσκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας, που πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

 

Πρόκειται για το πιο αυστηρό σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζεται από το British Retail Consortium, το οποίο απονέμει την πιστοποίηση μετά από εκτενή και αυστηρό έλεγχο συγκεκριμένων –πολλών και διαφορετικών- απαιτήσεων, από τη παραλαβή της πρώτης ύλης, τις παραγωγικές διαδικασίες, τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη συνολική διαχείριση του ποιοτικού ελέγχου.

Ελέγχονται, πρωτίστως, οι προδιαγραφές που θεωρεί κρίσιμες για τη λειτουργία μιας μονάδας, που είναι αποτελεσματικές ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Μεταξύ αυτών είναι η δέσμευση της διοίκησης για συνεχή βελτίωση, η τήρηση των αρχών ασφαλείας τροφίμων HACCP, οι εσωτερικοί έλεγχοι, η εναρμόνιση με τους κανόνες της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP), η ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια, η εκπαίδευση του προσωπικού, η διαχείριση και αξιολόγηση των προμηθευτών πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, κοκ.

Ο έλεγχος επιθεώρησης πιστοποίησης γίνεται σε ετήσια βάση και ο βαθμός Α που έλαβε η Ήπειρος πιστοποιεί πως όλες οι αυστηρές απαιτήσεις καλύπτονται στον μέγιστο βαθμό. Η πιστοποίηση αυτή έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες που έχει λάβει το εργοστάσιο, στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας που εφαρμόζει:

  • IFS V6 (International Food Standard)– Highest level, πιστοποιημένη από το 2009.
  • ISO 22000:2005 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων πιστοποιημένη από το φορέα TUV Austria Hellas από το 2004.
  • ISO 9001:2015– Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με την πρόσφατη τελευταία έκδοση πιστοποιημένη από το φορέα TUV Austria Hellas από το 2004.
  • ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με την πρόσφατη τελευταία έκδοση πιστοποιημένη από το φορέα TUV Austria Hellas από το 2015.

Ως προς τα δυο τελευταία πρότυπα  ISO9001 & ISO14001, η Ήπειρος είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με τις αντίστοιχες τελευταίες εκδόσεις του 2015.

Όπως δήλωσε η Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας της Ήπειρος, Κατερίνα Ματθαιοπούλου, «Με τη πιστοποίηση αυτή, η Ήπειρος εδραιώνεται ως μία εταιρεία που λειτουργεί με γνώμονα την ποιότητα των προϊόντων της και την ασφάλεια του καταναλωτή. Έχοντας καθιερώσει σε όλο το πλέγμα των διαδικασιών μας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσεις των διεθνών προτύπων, τα τεχνικά πρότυπα BRC και IFS έρχονται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πελατών, διασφαλίζοντας τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, την ασφάλεια και υγιεινή, που σημαίνουν προστασία του καταναλωτή. Επιδιώκουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα στην καθημερινότητά μας και η ανώτατη βαθμολογία που πετύχαμε επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ήπειρος για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις, επενδύοντας στη ποιότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία». 

 

You might also like