Έρευνα ΤΕΙ: Οι Θεσσαλοί χαμογελούν ακόμα…

Παρά τη γενική κατήφεια που επικρατεί σε όλους σχεδόν τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, οι άνθρωποι της περιφέρειας, αισιόδοξοι και δημιουργικοί από τη φύση τους, θεωρούν ότι η ελπίδα δεν έχει σβήσει ακόμα. Όχι όσο υπάρχει πρωτογενής παραγωγή.

 

Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των τυροκόμων της Θεσσαλίας δεν έχουν χάσει την ελπίδα τους ότι τα πράγματα στον κλάδο τους θα βελτιωθούν το επόμενο διάστημα· το συμπέρασμα αυτό αποτυπώνεται με εντυπωσιακό τρόπο σε πρόσφατη έρευνα. Πιο συγκεκριμένα το το 91% των τυροκόμων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι «είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας». Μάλιστα αρκετοί από αυτούς εκτιμούν ότι ο κλάδος συνεχίζει να είναι ‘ελκυστικός’ κι ‘ελπιδοφόρος’ για νέους που θέλουν να επιχειρήσουν στην πρωτογενή παραγωγή.

Η έρευνα διεξήχθη από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,  στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Παρουσιάστηκε στο 6ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 10ης Διεθνούς Έκθεσης Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας Zootechnia στη Θεσσαλονίκη.

Η έρευνα ήταν επικεντρωμένη στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας η οποία εκ των πραγμάτων είναι εξαιρετικά σημαντική για την ελληνική τυροκομία. Ο αριθμός τυροκομείων να ανέρχεται σε 53, ενώ το σημαντικότερο προϊόν είναι η φέτα·  στη Θεσσαλία παράγεται περίπου το 30% της εγχώριας παραγωγής. Στην έρευνα απαντήθηκαν τα ερωτήματα από 25 τυροκομεία

Το ΤΕΙ επικεντρώθηκε στη μελέτη των σημαντικών τυροκομείων της περιοχής και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τα περισσότερα τυροκομεία της περιοχής έχουν αρκετές δεκαετίες παρουσίας, ορισμένα μάλιστα έχουν  παρουσία άνω των 40 ετών και δημιουργήθηκαν κυρίως με αυτοχρηματοδότηση, ενώ ο εκσυγχρονισμός και η επέκτασή τους έγινε με αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και δανείων.

 Το 65,2% των ιδιοκτητών που συμμετείχαν στην έρευνα, ανήκαν στις ηλικίες 30-50 ετών. Σχεδόν οι μισοί (43,5%)  είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- οι υπόλοιποι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Tο 6% των τελευταίων έχουν αποφοιτήσει και από τυροκομικές σχολές.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πλειονότητα των τυροκομείων 78,3%, αποτελούν συνέχεια πρότερης οικογενειακής δραστηριότητας (διάδοχη κατάσταση) και το 21% περίπου δημιουργήθηκαν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Ακόμη, από τους 23 ιδιοκτήτες, οι 14 (60,9%) ασκούσαν το επάγγελμα του κτηνοτρόφου και μάλιστα οι 12 από αυτούς ήταν μετακινούμενοι. Το 52% των τυροκομείων λειτουργεί κατά την διάρκεια της αρμεκτικής περιόδου των αιγοπροβάτων και το 92% παρασκευάζουν φέτα, κατά κύριο λόγο και ελάχιστες ποσότητες κασέρι και κεφαλοτύρι, ενώ στο σύνολό τους από τον ορό του τυροπήγματος παράγουν προϊόντα τυρογάλακτος (μανούρι και μυζήθρα).

Υπάρχουν και προβλήματα…

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τυροκόμοι από τη συνεργασία τους με τους κτηνοτρόφους, αφορούν, σε ποσοστό 15%, τον ανταγωνισμό των τιμών του γάλακτος, το 10% την υγιεινή και ποιότητα και το 10% το υψηλό κόστος συγκέντρωσης του γάλακτος.

Όσον αφορά τα παραγόμενα προϊόντα δεν αντιμετωπίζουν σχεδόν κανένα πρόβλημα στη διάθεση τους, αντιμετωπίζουν όμως σημαντικά προβλήματα στις συναλλαγές με τις τράπεζες, με τους πελάτες και τον μεγάλο ανταγωνισμό των προϊόντων στα σημεία πώλησης.

Στη φωτογραφία, το  τυροκομείο Μάτης στα Τρίκαλα, μια επιχείρηση από τον προ-προηγούμενο αιώνα…

You might also like