Εκπαιδευτική ημερίδα της ΔΕΛΤΑ στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Γαία

Αυτή τη φορά στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στο δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, η εκπαιδευτική ημερίδα της ΔΕΛΤΑ με θέμα «Η βιωσιμότητα των γαλακτοπαραγωγικών μονάδων μέσω της εφαρμογής ορθών κτηνοτροφικών πρακτικών». Την εκδήλωση, την έναρξη της οποίας κήρυξε ο Δήμαρχος Λαγκαδά Γ. Καραγιάννης τονίζοντας τη σημαντικότητα ανάληψης τέτοιων πρωτοβουλιών στην περιοχή,παρακολούθησε με ενδιαφέρον πλήθος παραγωγών της Θεσσαλονίκης και των γύρω νομών, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών κτηνιατρικών και γεωτεχνικών υπηρεσιών.

 

 

H ΔΕΛΤΑ υλοποιεί από το 2012 το Σχέδιο Δράσης Γαία, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με σκοπό τη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, μέσα από δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιεί εκπαιδευτικές ημερίδες, που στόχο έχουν την εκπαίδευση και επιμόρφωση των κτηνοτρόφων στις ορθές γεωργικές και κτηνοτροφικές πρακτικές, την ευαισθητοποίησή τους στο θέμα της ευζωίας των ζώων και την ανάδειξη της συμβολής των παραπάνω στη βιωσιμότητα της αγελαδοτροφικής φάρμας.

Ανάμεσα στους ομιλητές της Ημερίδας ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεώργιος Αμοιρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε σε σημαντικούς παράγοντες του περιβάλλοντος και της εν γένει διαχείρισης που διασφαλίζουν την ευζωία των ζώων. Στην ομιλία του τόνισε εμφατικά ότι η βελτίωση της αναπαραγωγικής απόδοσης των εκτροφών, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευζωία των ζώων, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για βιώσιμη και αειφόρο κτηνοτροφία και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού γάλακτος.

Για τη σημασία της βιωματικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον κτηνοτροφικό τομέα μίλησε ο Ευάγγελος Βέργος, επικεφαλής της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, που προσφέρει η ΔΕΛΤΑ σε νέους κτηνοτρόφους.  Παράλληλα, στο πλαίσιο της Ημερίδας, ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα υποτροφιών της ΔΕΛΤΑ για το 2018.

You might also like