Πέφτει το γάλα, πέφτει κι ο τζίρος της Vivartia

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου MIG, μητρικού του ομίλου Vivartia, οι ενοποιημένες πωλήσεις του δεύτερου διαμορφώθηκαν σε 432,9 εκατ. ευρώ έναντι, 440,4 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2016 κυρίως λόγω της αδυναμίας που παρουσίασε η αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα (μείωση 7,8% της αγοράς φρέσκου γάλακτος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016).

 

Στον αντίποδα, τόσο ο κλάδος των  Κατεψυγμένων όσο και ο κλάδος της Εστίασης παρουσίασαν αυξημένες πωλήσεις (+0,7% και +1,7% αντιστοίχως σε σχέση με το 9μηνο του 2016). Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 42,5 εκατ. ευρώ έναντι 35,1εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι το ΕΒΙΤDA του 2016 είχε επιβαρυνθεί από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων των θυγατρικών από τον όμιλο Μαρινόπουλος.

Η εταιρεία σημειώνει ότι τον περασμένο Οκτώβριο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε στην έγκριση του κοινού ελέγχου της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ από τη ΔΕΛΤΑ (θυγατρική εταιρεία της Vivartia) και την οικογένεια Χατζάκου, επικυρώνοντας ουσιαστικά την ολοκλήρωση της συμφωνίας των δύο πλευρών. Επιπλέον, με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προσδιορίζονται και τα πλαίσια με τα οποία θα λειτουργούν οι δύο εταιρείες. Σημειώνεται ότι η ΔΕΛΤΑ κατέχει το 43,18% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ ενώ αντίστοιχο ποσοστό κατέχει και η οικογένεια Χατζάκου.

You might also like