Πρώτιστο το ενδιαφέρον για την ασφάλεια του γάλακτος

Η ελληνική ProGnosis Biotech στο World Dairy Summit του Μπέλφαστ.

Η ελληνική εταιρεία ProGnosis Biotech  από τη Λάρισα ήταν η μόνη ελληνική συμμετοχή στο World Dairy Summit, που διοργανώνει κάθε χρόνο η International Dairy Federation (IDF) και το οποίο το 2017 πραγματοποιήθηκε στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο ιδρυτής της ήταν εκεί και μας πληροφορεί για τα όσα (πολύ σοβαρά κι ενδιαφέροντα) συζητήθηκαν στο κορυφαίο αυτό γαλακτοκομικό γεγονός.
 Ανταπόκριση από το Μπέλφαστ: Αντώνιος Νταντάσιος *

 

Το συνέδριο του IDF είναι ίσως η σημαντικότερη διοργάνωση παγκοσμίως που αφορά στη βιομηχανία και τεχνολογία του γάλακτος. Άνθρωποι του εργαστηρίου, της παραγωγής, των εξαγωγών είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ενός τέτοιου γεγονότος.

Σε ετήσια βάση, το IDF εκθέτει στον υπόλοιπο κόσμο όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις ενώ συγχρόνως αποτελεί εκφραστή των τάσεων στη γαλακτοπαραγωγή και τη διατροφή. Μεγάλος αριθμός επιστημόνων, καθηγητών και ανθρώπων από τις βιομηχανίες και τα εργαστήρια, παρουσιάζει ευρήματα ερευνών και τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του γάλακτος.

Εκεί κι εμείς…

Η ProGnosis Biotech παρέστη στο συνέδριο ως εκθέτης των προϊόντων της και παρουσίασε 3 επιστημονικές εργασίες με κεντρικό θέμα την Αφλατοξίνη Μ1 στο γάλα και τη νοθεία στα τυροκομικά προϊόντα. Η ProGnosis Biotech ήταν η μοναδική ελληνική παρουσία που συμμετείχε στο διεθνές meeting του IDF από τον ιδιωτικό ή ακαδημαϊκό ελληνικό χώρο.

Το περίπτερο της εταιρείας Prognosis Biotech στο World Dairy Summit 2017.

 

Το θέμα των Αφλατοξινών εν γένει, αλλά κυρίως η Αφλατοξίνη Β1 και η μεταβολισθείσα Αφλατοξίνη Μ1 απασχόλησαν μεγάλο μέρος των συνέδρων. Μετά την κρίση του 2013 στην περιοχή των Βαλκανίων αλλά και της Μεσογείου ευρύτερα, το ενδιαφέρον για την ασφάλεια του γάλακτος εστιάσθηκε στην Αφλατοξίνη Μ1, μετατοπιζόμενο από τον δεδομένο πια έλεγχο για υπολείμματα αντιβιώσεων.

Επιπρόσθετα η κοινότητα του IDF εστίασε στην ανάγκη ανάπτυξης σταθερών, ευαίσθητων, γρήγορων και ταυτόχρονα υψηλής ακρίβειας διαγνωστικών εργαλείων για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση της Αφλατοξίνης Μ1. Η παρουσία της ProGnosis Biotech ήταν στοχευμένη με σκοπό να επικοινωνήσει στην παγκόσμια κοινότητα του IDF ότι είναι η μοναδική εταιρεία βιοτεχνολογίας που συνδυάζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά στην σειρά προϊόντων Symmetric Lateral Flow.

Παρουσιάσθηκαν προτάσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και των παραγωγών επί των Μυκοτοξινών, υποσύνολο των οποίων αποτελούν οι Αφλατοξίνες, σε όλα τα τρόφιμα κι όχι μόνο στο γάλα. Η διαχείριση των ζωοτροφών όσον αφορά στο σύνολο των Μυκοτοξινών, κι όχι μόνο όσων εκκρίνονται στο γάλα, αποτέλεσε επίσης θέμα συζήτησης καθώς πλήττει την παραγωγικότητα του γάλακτος.

Τι συμβαίνει με τις Μυκοτοξίνες

Συγκεκριμένα, οι Αφλατοξίνες και οι Μυκοτοξίνες εν γένει, παρουσιάζονται στον αγρό, όπου συγκεκριμένοι μύκητες τανύζονται λόγω των καιρικών μεταβολών (π.χ. πολυήμερη ξηρασία επόμενη από βροχές). Συγκεκριμένες όμως Μυκοτοξίνες, όπως οι Αφλατοξίνες και η Ωχρατοξίνη Α, παράγονται από τον μύκητα σε συνθήκες στρες στον αγρό ή κατά την αποθήκευση των προϊόντων.

Ιδιαιτέρως το καλαμπόκι και το ενσίρωμα, κρίνονται ως τα πλέον ευαίσθητα προϊόντα. Ο σωστός αερισμός, η διατήρηση σταθερών θερμοκρασιών εντός των χώρων είναι κάποιες από τις δράσεις διασφάλισης των ζωοτροφών.

Δράσεις διαχείρισης προβλημάτων ποιότητας, ενώ η ευρωπαϊκή νομοθεσία εκλεπτύνεται και εμπλουτίζεται, αποτέλεσαν κεντρικό θέμα των fora και των επιστημόνων. Μικροβιολογία, φυσικο-χημικές αναλύσεις, θέματα νοθείας στο γάλα, ζητήματα καλλιεργειών τυριών και γιαούρτης συζητήθηκαν εκτενώς με έμφαση στους κινδύνους που αναδύονται και τις μεθόδους καταπολέμησης τους.

Στην Ελλάδα το επίπεδο ελέγχου των αφλατοξινών είναι ιδιαιτέρως υψηλό, καθώς λαμβάνουν χώρα έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα των προϊόντων, από την ζωοτροφή μέχρι το τελικό τυροκομικό προϊόν. Η ανίχνευση των υπολοίπων Μυκοτοξινών αποτελεί το διακύβευμα των επομένων ετών καθώς οι υπόλοιπες μυκοτοξίνες δεν έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ως «Καρκινογόνες» αλλά ως «Πιθανώς καρκινογόνες», με αποτέλεσμα η ανίχνευση τους να μην αποτελεί πρώτη προτεραιότητα αν και υπάρχει σαφής νομοθεσία.

Επιπλέον, η φύση των στερεών δειγμάτων δυσχεραίνει την ορθή δειγματοληψία και ανάλυση τους, με αποτέλεσμα τη διερεύνηση του περιθωρίου λάθους. Διαφορετικά μοντέλα δειγματοληψίας και χρήσης διαφορετικών μεθόδων (ELISA, HPLC, Lateral-Flow) μπορούν να παρατηρηθούν ανά τον πλανήτη, στηριζόμενα στα επιμέρους χαρακτηριστικά των παραγωγικών δομών των κρατών.

H ProGnosis Biotech, μία εταιρεία εξωστρεφής και συνεργαζόμενη με σχεδόν όλες τις αξιόλογες εταιρείες σε εθνικό επίπεδο σε 27 χώρες αλλά και οίκους με διεθνή παρουσία όπως η Nestle και η Lactalis, διαθέτει την εμπειρία και την εξειδίκευση για να υποστηρίξει την εκάστοτε βιομηχανία ζωοτροφών, γάλακτος και τροφίμων γενικότερα, με σκοπό την επαύξηση των επιπέδων ασφαλείας όσον αφορά στις Μυκοτοξίνες, και συνεπώς τις Αφλατοξίνες, αλλά και τη νοθεία στο γάλα.

*   Ο Αντώνιος Νταντάσιος είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ProGnosis Biotech. Δημοσιεύτηκε στο 9ο τεύχος του περιοδικού Dairy News, Δεκέμβριος 2017.

You might also like