Φορείς πιέζουν για τα προγράμματα προώθησης της φέτας

Κίνδυνος να χαθούν κοινοτικά κονδύλια από την καθυστέρηση στην εκπόνησή τους.

Σημαντικοί φορείς της κτηνοτροφικής και τυροκομικής αγοράς έδωσαν στη δημοσιότητα επιστολή με την οποία τοποθετούνται στο ζήτημα των προγραμμάτων προώθησης της φέτας, τα οποία – όπως συμβαίνει συχνά σε αυτή τη χώρα- έχουν γίνει αντικείμενο αντιπαράθεσης, σχολιασμού και γκρίνιας, ενώ επισημαίνουν τον κίνδυνο να χάσουμε τα λεφτά και, φυσικά, το πρόγραμμα, από τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή του.

 

Η επιστολή των φορέων είναι η παρακάτω:

Με την παρούσα επιστολή μας, επιθυμούμε να εκφράσουμε την αναγκαιότητα υλοποίησης των προγραμμάτων προώθησης της Φέτας και τη συμβολή τους στην κοινή προσπάθεια όλων μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του μεριδίου αγοράς του εμβληματικού εθνικού μας προϊόντος τόσο εντός, όσο και εκτός της Ε.Ε, ιδιαιτέρως δε σε εκείνες τις αγορές των τρίτων χωρών που η μοναδικότητα της ταυτότητας της φέτας δεν έχει κατοχυρωθεί και έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης (ΗΠΑ-Καναδάς).

Οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης θα συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τα πλεονεκτήματα του προϊόντος και της παραδοσιακής μεθόδου παραγωγής του, για το μοναδικό χαρακτήρα, την αυθεντικότητα, την υψηλή ποιότητα καθώς και για τη γνησιότητά του σε σχέση με τις απομιμήσεις, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις έντονες πιέσεις που δέχεται το προϊόν στις διεθνείς αγορές από τυριά «τύπου φέτα» που παράγονται οπουδήποτε αλλού πλην της Ελλάδας.

Παράλληλα θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξοικείωση των καταναλωτών με τα σύμβολα, τις ενδείξεις και τα αρκτικόλεξα που καταδεικνύουν τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας, τα οποία θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τα προγράμματα αυτά αναμένεται να προσφέρουν ολοκληρωμένη υποστήριξη στον τομέα της Φέτας, με την Ελλάδα να λαμβάνει δυναμικά μέτρα για την αναβάθμιση και την προώθηση του εθνικού της προϊόντος και την ενθάρρυνση και υποστήριξη των παραγωγών, ιδίως αυτών που ζουν σε μειονεκτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.


Η χώρα μας, η οποία προς το παρόν βιώνει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, θα αντλήσει σημαντικά κοινωνικά οφέλη από αυτά τα προγράμματα, δεδομένου ότι ο τομέας παραγωγής της Φέτας βασίζεται στις εξαγωγές σε ποσοστό άνω του 50%, αντιπροσωπεύει το 83% όλων των εξαγωγών τυριού της χώρας και αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς οικονομικούς κλάδους της χώρας.


O ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και οι φορείς παραγωγών φέτας που υποστηρίξαμε την υποβολή των προγραμμάτων για την προώθηση του εθνικού μας προϊόντος σε ΗΠΑ- Καναδά και σε Γαλλία- Ηνωμένο Βασίλειο- Γερμανία, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών, θεωρούμε σημαντική και επιτακτική την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διεθνών διαγωνισμών με δεδομένες τις χρονοβόρες διαδικασίες και τις δυσκολίες που εμπεριέχει κάθε ανάλογος διαγωνισμός.

Έχει ζητηθεί από τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια (μέσα στα νόμιμα πάντα πλαίσια που ορίζει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία) για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των τεσσάρων σημαντικών διαγωνισμών ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, πολύ σημαντικών σε εποχές δύσκολες για τη χώρα μας.

Κανένα πρόσκομμα δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην προβολή του σημαντικού εθνικού μας προϊόντος. Οι φορείς που υποστηρίξαμε τις προτάσεις εκφράζουμε την έντονη επιθυμία μας για την επιτυχή έκβασή της και θα συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην υλοποίησή της.

Με εκτίμηση,

  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒ-ΓΑΠ)
  2. Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)
  3. Οικολογική Διαχείριση Προϊόντων, Παραπροϊόντων-Υποπροϊόντων Φέτας ΠΟΠ (Ο.ΔΙ.Π.ΠΑ.Φ.)
  4. Σύλλογος Τυροπαραγωγών Θεσσαλίας
  5. Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ)
  6. Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Περιφέρειας Θεσσαλίας
  7. Εταιρεία Πωλήσεων Και Διανομής Γαλακτοκομικών Προϊόντων Θεσσαλίας –ΙΚΕ
You might also like