Συνάντηση ΣΕΚ με γαλλική αντιπροσωπεία για τη Νέα ΚΑΠ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 24/4/2018 στα γραφεία του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) συνάντηση αντιπροσωπείας στην οποία μετείχαν ο πρόεδρος του ΣΕΚ Παναγιώτης Πεβερέτος, ο Αντιπρόεδρος  Γεώργιος Διδάγγελος και ο επιστημονικός σύμβουλος της ΓΑΙΑ Επιχειρείν και συνεργάτης του ΣΕΚ Ιωάννης Τσιφόρος,  με το σύμβουλο Αγροτικής Ανάπτυξης του Γαλλικού Υπουργείου Antoine Erhel και τους συνεργάτες του.

 

Συζητήθηκαν θέματα τα οποία αφορούσαν κύρια τη Νέα ΚΑΠ 2020-2027 και τις  σχέσεις των κτηνοτροφικών οργανώσεων της Ελλάδας – Γαλλίας αλλά και τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών στον κτηνοτροφικό τομέα.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΚ ανέπτυξαν τις θέσεις του Συνδέσμου για τη νέα ΚΑΠ και πιο συγκεκριμένα ζήτησαν από τον Γάλλο εκπρόσωπο την στήριξη της Γαλλίας για την προστασία της φέτας αλλά και των ελληνικών προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ και ΠΓΕ) στις διαπραγματεύσεις της Ε.Ε με τρίτες χώρες.

Σχετικά με  τη Νέα ΚΑΠ αναπτύχθηκαν οι θέσεις του ΣΕΚ οι οποίες αφορούσαν κυρίως:

  1. Να μην μειωθούν τα διαθέσιμα κονδύλια στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ μετά το 2020 και το έλλειμμα που θα υπάρξει από το ΒRΕΧΙΤ  να καλυφθεί από κονδύλια των κρατών- μελών.
  2. Να αποτραπεί κάθε ιδέα ακόμα και για μικρού βαθμού χρηματοδοτήσεις των άμεσων ενισχύσεων από εθνικούς πόρους.
  3. Να μην υπάρξει σε καμία περίπτωση επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ.
  4. Όσον αφορά την εξωτερική σύγκληση σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε τα κριτήρια να είναι μόνο η έκταση, όπως ζητά μια ομάδα χωρών.
  5. Να διατηρηθεί η Αρχιτεκτονική της ΚΑΠ με τους δύο πυλώνες να αλληλοσυμπληρώνονται.
  6. Είμαστε υπέρ των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν σε μείωση της γραφειοκρατίας και καλύτερη στόχευση ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες αγροτών και κτηνοτρόφων με κύριο στόχο οι ενισχύσεις να πάνε σε αυτούς που παράγουν.
  7. Είμαστε υπέρ της διατήρησης των συνδεδεμένων ενισχύσεων που τις θεωρούμε βασικό εργαλείο στήριξης των τομέων–κλάδων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, όπως ο  τομέας της κτηνοτροφίας. Επίσης διεκδικούμε την αύξηση των κονδυλίων των συνδεδεμένων ενισχύσεων και την ένταξη σε αυτές της χοιροτροφίας και της πτηνοτροφίας οι οποίες δεν έχουν καμία ουσιαστική ενίσχυση. Επίσης ζητάμε να ενταχθεί και η μελισσοκομία στα πακέτα στήριξης. Σε  πρώτη φάση ζητάμε να αυξηθεί το πολύ μικρό κονδύλι των Εθνικών Προγραμμάτων Μελισσοκομίας των 36 εκατ. ευρώ και για τα 28 μέλη της Ε.Ε σε 72 εκατ. ευρώ για κάθε μελισσοκομικό έτος.
  8. Προώθηση και στήριξη των καινοτομιών όπως είναι η ευφυής γεωργία που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και του παραγόμενου γεωργικού προϊόντος όπως και στην προστασία του περιβάλλοντος.
  9. Ουσιαστική και προσδιορισμένη στήριξη των νέων αγροτών με ισχυρά κίνητρα – απλούστευση διαδικασιών ένταξης σε προγράμματα κτλ

O σύμβουλος Αγροτικής Ανάπτυξης του Γαλλικού Υπουργείου Ant. Erhel συμφώνησε να συνεχιστούν οι επαφές μας για τον καλύτερο συντονισμό και την προώθηση των κοινών θέσεων.

You might also like