Λιγότερα χρήματα για την ελληνική γεωργία δίνει η νέα ΚΑΠ

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2020-2027 και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) φέρνουν σημαντικές μειώσεις για την Ελλάδα

 

Η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αξιολογεί την πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), με στόχο να διαμορφώσει  τις θέσεις της. Αν κι αυτή τη στιγμή τίποτα δεν έχει λάβει την οριστική μορφή του και δεν έχει ξεκαθαριστεί τι ποσά αναλογούν σε κάθε κράτος μέλος, είναι απολύτως σαφές ότι τα δεδομένα για την Ελλάδα θα είναι αρνητικά.

Όπως άλλωστε αναφέρει ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, σε σημερινή επιστολή του με την οποία σχολιάζει την πρόταση της Ε. Επιτροπής, «Είναι σαφές ότι η ΚΑΠ υφίσταται μειώσεις, με βάση τις προτάσεις της Ε. Επιτροπής. Το ποσοστό του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την γεωργία μειώνεται σε σχέση με το υφιστάμενο, αν και συνολικά ο προϋπολογισμός αυξάνει».

Όπως εκτιμάει ο Έλληνας υπουργός, η ΚΑΠ δυσανάλογα φαίνεται ότι θα σηκώσει ένα μεγάλο μέρος του φορτίου που προκύπτει από το Brexit και τις νέες προτεραιότητες (ευρωπαϊκή άμυνα, μεταναστευτικό, φύλαξη συνόρων κλπ) που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Στο πλαίσιο αυτό προκύπτουν μειώσεις στις άμεσες ενισχύσεις των γεωργών μας αλλά και σημαντικές μειώσεις στο συνολικό φάκελο που αφορά στον Πυλώνα ΙΙ της Αγροτικής Ανάπτυξης» παραδέχεται ο Β. Αποστόλου.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Ε. Επιτροπής οι μειώσεις αυτές δεν θα είναι μεγαλύτερες από 3,9% για τις άμεσες ενισχύσεις των γεωργών και 5% για την ΚΑΠ συνολικά, ενώ έχουν δει το φως της δημοσιότητας και εκτιμήσεις που ανεβάζουν σημαντικά αυτά τα ποσοστά, ιδιαίτερα για τον 2ο Πυλώνα, αν δεν καλυφθεί ένα μέρος των απωλειών, αυξάνοντας τα όρια της εθνικής συγχρηματοδότησης.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες ‘μάχη’ όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός, ώστε οι απώλειες αυτές να καταστούν όσο το δυνατό μικρότερες για τον κόσμο της γεωργίας και αν είναι δυνατό να εξαλειφθούν. Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονούμε ότι υπάρχουν μια σειρά Κρατών-Μελών που πιέζουν για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις του προϋπολογισμού συνολικά αλλά και στο τμήμα που αφορά στη ΚΑΠ.

Ο υπουργός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις προθέσεις της Ε.Ε. με τις οποίες πάντως ο ίδιος και σε τελική ανάλυση συμπλέει: αν η ‘εξωτερική σύγκλιση’, όπως λέγεται, πραγματοποιηθεί σε βάρος μερικών μόνο χωρών και με βάση την απόσταση που χωρίζει τις άμεσες ενισχύσεις τους από το ευρωπαϊκό μέσο όρο (η Ελλάδα είναι μια τέτοια περίπτωση και θεωρείται ‘προνομιούχος’ χώρα), όπως την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, «τότε οι συνέπειες θα είναι πολύ σημαντικές για τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις της χώρας μας».

You might also like