Β. Αποστόλου: Ανακατανομή πόρων του ΠΑΑ

Ανακοίνωσε ένταξη όλων των νέων γεωργών και ενίσχυση των μικρών εκμεταλλεύσεων.

Στην πρόοδο κι εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, μιλώντας στη Συνεδρίαση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα.

 

Ο Υπουργός τόνισε χαρακτηριστικά  πως βασικά στοιχεία της πολιτικής του ΥπΑΑΤ και της Κυβέρνησης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η προσέλκυση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, που αποτελούν, όπως είπε, προτεραιότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΥπΑΑΤ και συνιστούν μαζί με τους στόχους της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της ισόρροπης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών,  τις κύριες στρατηγικές επιλογές της πολιτικής του υπουργείου για την παραγωγική ανάταξη της χώρας.

Ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε επίσης στην προωθούμενη τροποποίηση του ΠΑΑ με την οποία ανακατανέμονται πόροι 300 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων θα εξασφαλιστεί η ένταξη στο πρόγραμμα όλων των νέων γεωργών που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και θα ενισχυθεί η βιωσιμότητα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Όπως είπε συγκεκριμένα: “στην προτεινόμενη τροποποίηση του ΠΑΑ, πρόκειται να διαθέσουμε, μέσω ανακατανομής πόρων, συνολικά 300 εκατ. ευρώ για την έγκριση όλων των νέων γεωργών που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και ανέρχονται σε περίπου 16.000, ενώ ταυτόχρονα θα κατευθύνουμε επιπλέον πόρους για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο αντίστοιχο μέτρο του ΠΑΑ“.


Δείτε το Ενημερωτικό Σημείωμα για την απορρόφηση των πόρων  του ΠΑΑ και τον προγραμματισμό προκηρύξεων Μέτρων για τους επόμενους μήνες: ΠΑΑ-Απορρόφηση.

You might also like