ΔΩΔΩΝΗ: Unified Communications & Collaboration από Space Hellas

Η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου ΔΩΔΩΝΗ, προχώρησε στην αντικατάσταση των Συστημάτων Τηλεφωνίας στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στα Ιωάννινα, καθώς και στα υποκαταστήματά της στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Θήβα.

 

Το έργο ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία η Space Hellas, μέσω του υποκαταστήματός της στα Ιωάννινα. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα IP Τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί μια ενιαία υποδομή για δεδομένα, τηλεφωνία αλλά και νέες καινοτόμες υπηρεσίες, όπως η Τηλεδιάσκεψη.

Η ολοκληρωμένη λύση της Space Hellas περιλαμβάνει τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες προσφέρουν μεγάλη ευελιξία σε θέματα παραγωγικότητας, διασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποδομές της εταιρείας, ενώ επιτρέπουν τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας.

Η αρχιτεκτονική IP Τηλεφωνίας υλοποιήθηκε προκειμένου να δώσει ώθηση στη γενικότερη στρατηγική εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ και ανταποκρίνεται τόσο στις σημερινές, όσο και στις μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με προϊόντα και τεχνολογίες Unified Communications και Collaboration του κατασκευαστικού οίκου Cisco, ενώ κατά τη διάρκεια της μετάβασης δεν διαταράχθηκε η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

Η Space Hellas, με 30ετή εμπειρία στο System Integration, αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα της IP τηλεφωνίας και των ενοποιημένων επικοινωνιών, καθώς έχει υλοποιήσει τα πρώτα ενοποιημένα δίκτυα μετάδοσης φωνής και δεδομένων στην Ελλάδα. Η εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία που μεταφέρει, προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην άρτια τεχνική ολοκλήρωση έργων σε οποιοδήποτε σύνθετο περιβάλλον.

You might also like