Μilk Control Management (MCM) από την ΜΙΚ3 ΑΕ

Ελληνικό καινοτόμο και βραβευμένο λογισμικό, που απευθύνεται στη Βιομηχανία Γάλακτος.

Το MCM.Net είναι το Λογισμικό που καλύπτει πλήρως, τις ανάγκες  διαχείρισης  της Ζώνης Γάλακτος και τη διαρκή σχέση με τους Παραγωγούς, κάτι εντελώς απαραίτητο για όλες οι εταιρείες οι οποίες προμηθεύονται νωπό γάλα ως πρώτη ύλη για τις παραγωγικές τους ανάγκες.

 

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την ΜΙΚ3, μία εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη πριν από περίπου 15 χρόνια. Από τότε, εξελίσσεται συνεχώς  παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο της γαλακτοκομίας αλλά και της τεχνολογίας, αποτελώντας σήμερα ένα σύγχρονο τεχνολογικά Λογισμικό που ενσωματώνει όλη την εμπειρία και τεχνογνωσία λειτουργίας σε Γαλακτοβιομηχανίες την τελευταία 15ετία με αποτέλεσμα να υποστηρίζει πλήρως τις ανάγκες και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας Γαλακτοβιομηχανίας ή ενός Τυροκομείου.

Το καλύτερο γάλα στην καλύτερη τιμή

Στόχος του MCM έτσι όπως το αντιλαμβάνονται οι δημιουργοί του και το υλοποιούν καθημερινά είναι α προμηθεύεται η βιομηχανία «το καλύτερο γάλα στην καλύτερη τιμή».

Εάν σκεφθούμε ότι το 70% περίπου, του κόστους του τελικού προϊόντος της Γαλακτοβιομηχανίας είναι το κόστος της πρώτης  ύλης, αντιλαμβανόμαστε πόσο κρίσιμο στοιχείο είναι η ορθολογιστική διαχείρισή της.

Στόχος του MCM, είναι η δραστική μείωση του κόστους και του χρόνου διαχείρισης του γάλακτος και των παραγωγών – προμηθευτών, μέσω μιας ολοκληρωμένης λειτουργικότητας στα επίπεδα της ποσότητας, της ποιότητας και της αξίας.

Με χαρακτηριστικά όπως η φιλικότητα, η ασφάλεια, η ευελιξία, η συνδεσιμότητα  κ.λπ., το MCM εντάσσεται εύκολα σε υπάρχοντα μηχανογραφικά περιβάλλοντα  και επικοινωνεί με όλα τα ERPs, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και πληροφόρηση.

Με λειτουργίες που καλύπτουν από τις καθημερινές διαδικασίες παραλαβών και αναλύσεων, τις ανάγκες επικοινωνίας προς τους φορείς (ΕΛΓΟΔ, Κτηνιατρικές Διευθύνσεις κ.λπ.), την επιθεώρηση – αξιολόγηση της μονάδας  παραγωγού, μέχρι τις προβλέψεις εισκόμισης, τα σενάρια τιμολόγησης με παραμέτρους την ποσότητα και την ποιότητα, αλλά και την πλήρη εκκαθάριση του παραγωγού και τη δημιουργία αρχείου πληρωμών προς τις Τράπεζες,  η απόσβεση της επένδυσης θα είναι ταχύτατη.

Αποτελέσματα

Σαν αποτελέσματα από τη χρήση του MCM η βιομηχανία θα εισπράξει άμεσα τη Βελτίωση της ελεγκτικής ικανότητας στη διαχείριση της πρώτης ύλης, τη Βελτίωση της διαχείρισης των αγορών γάλακτος, τη Δυνατότητα Επανεξέτασης της τιμολογιακής πολιτικής, τη Βελτίωση της διαχείρισης των  κεφαλαίων κίνησης και τη Βελτίωση της εξυπηρέτησης του παραγωγού

Και βεβαίως τη Μείωση του κόστους αγοράς Γάλακτος και κατά συνέπεια τη Μείωση του κόστους του παραγόμενου προϊόντος.

Σε όλα αυτά προστίθεται και ένα πλήρες Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) για τo Management Team της εταιρείας που υποστηρίζει την έγκαιρη και βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

Βράβευση

Το MCM, έχει βραβευθεί στο διαγωνισμό ΒΙΤΕ Awards 2012 με το Χρυσό Βραβείο, στη κατηγορία “Λογισμικό με Εξειδίκευση στα Τρόφιμα”.


Πληροφορίες: http://www.mik3.gr/content/GR/FCM

You might also like