Νέο δ.σ. στη Γαία Επιχειρείν και προετοιμασία για το συνέδριο

Μεθοδεύεται η ένταξη του ΣΑΣΟΕΕ στις οργανώσεις COPA και COGECA.

Η εταιρεία GAIA Επιχειρείν A.E. ενημερώνει ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3/9/2018, εκπροσωπήθηκε άνω του 90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η ισχυρή πλειοψηφία των παριστάμενων μετόχων, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους.

 

Επιπροσθέτως, η 4η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου εννεαμελούς ΔΣ με χρονική διάρκεια θητείας δύο ετών αποτελούμενο από τους: Χ. Αντωνιάδη, Χ. Μπαρλιά, Ι. Μαυρουδή, Χ. Γιαννακάκη, Π. Ζωγράφο, Γ. Κατσουράνη, Γ. Κορμέντζα,Α. Στρατάκη και Φ. Χατζηπαπαδόπουλο. Πρόεδρος της εταιρείας παραμένει ο κ. Χ. Αντωνιάδης, Αντιπρόεδρος παραμένει ο κ. Χ. Μπαρλιάς και νέος Δ/νων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο κ. Ι Μαυρουδής.

Η Γενική Συνέλευση ευχαριστεί θερμά τον Ι. Κουφουδάκη για την σχεδόν πενταετή προσφορά του στην εταιρεία και του εύχεται ολόθερμα ό,τι καλύτερο στο επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Ομοίως θερμά ευχαριστεί το πρώην μέλος του ΔΣ Χ. Τσιχήτα για την έως τώρα τριετή συνεισφορά του στις εργασίες της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E.

Επίσης η γ.σ. αποφάσισε:

  • Τη στήριξη του ΣΑΣΟΕΕ, ιδιαίτερα όσο αφορά την ένταξή του στις πανευρωπαϊκές οργανώσεις των COPA και COGECA. Προς αυτή την κατεύθυνση θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες με τη δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας.
  • Τη διεξαγωγή στρατηγικής συνάντησης εργασίας καθορισμού του εταιρικού επιχειρηματικού πλαισίου, εντός των επόμενων μηνών και μετά τη διεξαγωγή του 5ου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας της GAIA Επιχειρείν που θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 25 Οκτωβρίου 2018. 
You might also like