ΣΕΚ: ανησυχεί για τη φορολόγηση σταβλικών εγκαταστάσεων

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας απέστειλε επιστολή στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία διατυπώνει τις θέσεις του για τη φορολόγηση των σταβλικών εγκαταστάσεων. Παραθέτει μάλιστα αριθμητικά δεδομένα που καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.

 

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι το μείζον πρόβλημα είναι η πλασµατική τιµή φορολογητέας αξίας των στάβλων, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε τραγελαφικές περιπτώσεις και σε εξωφρενικές χρεώσεις στους παραγωγούς.

Ο απολύτως λανθασμένος κατά το Σύνδεσμο τρόπος φορολόγησης, οδηγεί στον τραγέλαφο να φαίνεται ότι κατέχουν περιουσίες, άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο. Παράλληλα ο ΣΕΚ επιτίθεται σε πολιτεία και γαλακτοβιομηχανίες θεωρώντας οτι έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην πτώση των τιμών και, κατ’ επέκταση, στη συρρίκνωση της ελληνικής κτηνοτροφίας. Ακολουθεί η επιστολή του ΣΕΚ.

Φορολόγηση σταβλικών εγκαταστάσεων

Η κτηνοτροφία, ένας πολύ σηµαντικός κλάδος για την αγροτική οικονοµία και τη συνολικότερη οικονοµία της χώρας, έχει ξεπεράσει σήµερα τα όρια της παραγωγικής της επιβίωσης. Χιλιάδες κτηνοτρόφοι έχουν εγκαταλείψει το επάγγελµά τους, ενώ πολλοί είναι στα όρια της εγκατάλειψης, εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής, των πολιτικών ορισµένων γαλακτοκοµικών εταιρειών που έχουν στόχο την αύξηση των κερδών τους µέσω της συµπίεσης των τιµών παραγωγού, των φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων επιβαρύνσεων, της έλλειψης ρευστότητας, της συρρίκνωσης του αγροτικού εισοδήµατος, κ.α

Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια, είναι και η άδικη και παράλογη φορολόγηση των παραγωγικών ακίνητων ( στάβλοι, αποθήκες κ.ά)

Σύµφωνα µε τον Νόµο 4223/2013, τα κτηνοτροφικά και αγροτικά κτίσµατα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, αφού ο συντελεστής φορολόγησης ορίζεται στο µηδέν, (άρθρο 4 παρ. 2θ). Στο άρθρο 5 παρ. 2 ωστόσο αναφέρεται ότι “για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συµπληρωµατικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο µέρος της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τα κλιµάκια και τους συντελεστές του πίνακα που ακολουθεί”.


Kλιµάκια ΕΝΦΙΑ – συµπληρωµατικός φόρος:

Κλιμάκιο (σε €)     Συντελεστής

0,01 – 250.000                 0,0%

250.000,01 – 300.000      0,15%

300.000,01 – 400.000     0,30%

400.000,01 –  500.000    0,50%

500.000,01 – 600.000     0,60%

600.000,01 – 700.000     0,80%

700.000,01 – 800.000     0,90%

800.000,01 – 900.000     1,00%

900.000,01 – 1.000.000   1,05%

1.000.000,01 – 2.000.000 1,10%

Υπερβάλλον 1,15%


Στα κτηνοτροφικά κτίσµατα ωστόσο προσδιορίζονται πολύ µεγάλες αξίες, µετατρέποντάς τα ουσιαστικά σε «παλάτια» που ξεπερνούν το ύψος των 250.000 ευρώ και υπόκεινται σε συµπληρωµατικό φόρο. Αυτό γίνεται διότι οι τιµές εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδοµής για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας, µε αντικειµενικά κριτήρια, στα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια – αποθήκες, είναι σήµερα 200 € /τ.µ.

Σηµειώνουµε ότι για σταβλισµό 400 προβάτων συµπεριλαµβανοµένων των βοηθητικών και αποθηκευτικών χώρων απαιτούνται τουλάχιστον 1.500 τ.µ που σηµαίνει ότι ο στάβλος έχει αντικειµενική αξία 300.000 €, εντάσσεται στο κλιµάκιο 2 και πληρώνει συµπληρωµατικό φόρο µε συντελεστή 0,15%. Χειρότερη είναι η κατάσταση για τους αγελαδοτρόφους – πτηνοτρόφους – χοιροτρόφους που χρειάζονται µεγαλύτερους στεγασµένους χώρους.

Ενώ σήµερα το κόστος κατασκευής ενός ξύλινου στάβλου είναι περίπου 40€/τ.µ., ενός στάβλου θερµοκηπιακού τύπου 50€/τ.µ., για όλες τις σταβλικές εγκαταστάσεις, η τιµή για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας, προσδιορίζεται στα 200 €/τ.µ.

Η πλασµατική τιµή φορολογητέας αξίας των στάβλων δηµιουργεί δύο πολύ σηµαντικά προβλήµατα:

Α) Φορολόγηση του παραγωγικού κεφαλαίου, η οποία αυξάνει το κόστος παραγωγής, µειώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας και µαζί µε τις φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες επιβαρύνσεις οδηγεί τον κλάδο σε αφανισµό.

Β) Υψηλή αντικειµενική αξία των στάβλων, υπολογιζόµενη µε πλασµατικές τιµές, µε την οποία εµφανίζονται οι κτηνοτρόφοι πολύ πλούσιοι, ενώ δεν είναι, µε ότι αυτό συνεπάγεται, όπως για παράδειγµα την αδυναµία ευνοϊκής ρύθµισης δανείων προς τις τράπεζες, ή οφειλών προς το δηµόσιο, τα ταµεία κ.α.

Προκειµένου να µην συνεχιστεί για µια ακόµη χρονιά η κατάφορη αδικία εις βάρος των πτηνοκτηνοτρόφων προτείνουµε τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας στα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια – αποθήκες µέχρι του ποσού των 50 €/τ.µ αντί 200 €/ τ.µ. που ισχύει σήµερα και την απαλλαγή των παραγωγικών ακίνητων ( στάβλοι, αποθήκες κ.α), από κάθε φόρο συµπεριλαµβανοµένου του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ

Οι κτηνοτρόφοι ξεκαθαρίζουν οτι έχουν τη διάθεση να συζητήσουν διεξοδικότερα το θέµα σε μια συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου.


Φωτογραφία: Η φάρμα του Τυροκομείου Ζωζεφίνος.

You might also like