Πρόστιμα από τον ΕΛΓΟ- Δήμητρα για τα ισοζύγια γάλακτος

11 εταιρείες- χωρίς ονόματα και χωρίς ποσά η σχετική ανακοίνωση...

Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ–Δήμητρα ανακοίνωσε πριν από λίγο οτι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατά τη συνεδρίαση του στις 17 Οκτωβρίου 2018 αποφάσισε ομόφωνα την επιβολή προστίμου σε 11  επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, που δεν υπέβαλαν έγκαιρα ή καθόλου τη «Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Γάλακτος» για  μέρος ή όλο το 1ο εξάμηνο του 2018.

 

Αξίζει να σημειώσουμε οτι στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται ούτε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που παρανόμησαν ούτε το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε. Όπως μας επεσήμαναν πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία τα πρόστιμα του ΕΛΓΟ είναι δύσκολο να εισπραχθούν.

Σε κάποιες περιπτώσεις στο παρελθόν τα συγκεκριμένα πρόστιμα ήταν λανθασμένα και αφορούσαν εταιρείες που π.χ. είχαν αναστείλει τη δραστηριότητά τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα πρόστιμα ατονούν από τη στιγμή που οι εταιρείες υποβάλλουν -εσκεμμένα-  τελικές δηλώσεις στο τέλος της χρονιάς. Σε κάθε περίπτωση είναι δουλειά γραφείου χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

You might also like