Milky Way Partnership Nigeria  από την Arla Foods

Δράση για την ανάπτυξη της γαλακτοκομίας στην αφρικανική χώρα

Η Arla Foods προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη συμφωνίας με τη Νιγηρία με βάση την οποία δεσμεύεται για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλακτοκομικής βιομηχανίας και την ισχυροποίηση του τοπικού γαλακτοκομικού τομέα στην αφρικανική αυτή χώρα.

 

Η συμφωνία, η οποία φέρει τον τίτλο ‘Milky Way Partnership Nigeria’,  προβλέπει ότι η πολυεθνική συνεταιριστική βιομηχανία με έδρα τη Δανία, θα βοηθήσει  1.000 αγρότες και κτηνοτρόφους  μικρής κλίμακας στη Νιγηρία έτσι ώστε να αυξήσουν τα εισοδήματά τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα  την εγχώρια γαλακτοκομία που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.

Έχοντας ήδη δραστηριοποιηθεί σε υπάρχοντα αναπτυξιακά έργα στο πλαίσιο της βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων της Νιγηρίας, η Arla συμμετέχει τώρα περαιτέρω υπογράφοντας ένα νέο μνημόνιο συμφωνίας με την Περιφέρεια Kaduna και την κυβέρνηση της Νιγηρίας. Η κυβέρνηση θα ‘προσφέρει’ 1.000 νομαδικές γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις με πρόσβαση σε νερό και η Arla θα είναι ο εμπορικός εταίρος που θα αγοράσει, θα συλλέξει, θα επεξεργαστεί και θα φέρει το τοπικό γάλα στην αγορά.

Ο πληθυσμός της Νιγηρίας – που αναμένεται πως θα φθάσει περίπου τα 400 εκατ. μέχρι το 2050 – είναι μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων στον κόσμο και ήδη υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση προσιτών στην τιμή και υγιεινών προϊόντων διατροφής στη χώρα. Η νέα σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην οποία συμμετέχει η  Arla είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Νιγηρία στο χώρο των τροφίμων και αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής της Arla για την κάλυψη της ζήτησης των καταναλωτών στη Νιγηρία μέσω της εξισορρόπησης  των ποσοτήτων γάλακτος του  τοπικού γαλακτοκομικού τομέα και του εισαγόμενου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

«Με τη ζήτηση για θρεπτικά γαλακτοκομικά προϊόντα να αυξάνεται μεταξύ του ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού της Νιγηρίας, υπάρχει μια σαφής ευκαιρία αλλά και ανάγκη να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της τοπικής γαλακτοκομικής βιομηχανίας για να βοηθήσει στην ικανοποίηση αυτής της ζήτησης. Ως εταιρεία με ιστορικό επιτυχημένης συνεργασίας σε τοπικά προγράμματα ανάπτυξης γαλακτοκομικών προϊόντων και με μακροπρόθεσμη δέσμευση απέναντι στους καταναλωτές της Νιγηρίας, τους πελάτες και τους εταίρους μας, είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή τη νέα σύμπραξη, διότι θα κάνει πραγματική διαφορά στις επιχειρήσεις πολλών γεωργών» υποστηρίζει ο Tim Ørting Jørgensen, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθυντής της Arla Foods International.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Από την πλευρά τους η Περιφέρεια Kaduna και η κυβέρνηση της Νιγηρίας αναλαμβάνουν να προβούν στην αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των νομάδων κτηνοτρόφων που θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη συμφωνία. Προκειμένου να μειωθεί κάπως η συνεχής μετακίνησή τους για αναζήτηση βοσκήσιμης γης και νερού, θα εξασφαλιστεί μόνιμη γη για τους κτηνοτρόφους – κάτι σαν τα δικά μας ‘κτηνοτροφικά πάρκα’ που υπάρχουν σε ευρωπαϊκές χώρες-  και ορισμένες βασικές υποδομές όπως δρόμοι, ηλεκτρική ενέργεια και νερό προκειμένου να γίνεται ευκολότερα η παραγωγή και η συγκέντρωση του γάλακτος.

Η συμφωνία Milky Way Partnership Nigeria  έχει μεγάλη σημασία για την αφρικανική χώρα διότι ο γαλακτοκομικός τομέας της είναι ακόμα πολύ μικρός καθώς μπορεί να εξυπηρετήσει μόλις το  10% των αναγκών της χώρας- το υπόλοιπο καλύπτεται από εισαγωγές. Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού εντείνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα και κάνει επιτακτική την ανάγκη να βελτιωθεί τόσο σε έκταση όσο και σε απόδοση η νιγηριανή κτηνοτροφία και γαλακτοπαραγωγή. Η γαλακτοπαραγωγικές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές στη χώρα, το άρμεγμα γίνεται ακόμα με τα χέρια και το περισσότερο γάλα καταναλώνεται στον τόπο παραγωγής από τις ίδιες τις οικογένειες των κτηνοτρόφων, χωρίς κανείς να έχει τη δυνατότητα να το μετακινήσει προς κάποια μονάδα επεξεργασίας.

Milky Way Partnership Nigeria/ Arla Foods

Συνολική Επένδυση: Το σχέδιο ΣΔΙΤ θα χρηματοδοτηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας, θα έχει την εγγύηση της κυβέρνησης και η Arla αναλαμβάνει να επενδύσει στη δημιουργία κέντρων περισυλλογήςε του γάλακτος.

Αριθμός Παραγωγών: 1.000 νομάδες κτηνοτρόφοι.

Εταίροι: Arla Foods, Περιφέρεια Kaduna State, Κυβέρνηση Νιγηρίας.

Υποστηρικτές:  ΜΚΟ Care, Συμβούλιο Γεωργίας & Τροφίμων Δανίας, ο νιγηριανός συνεταιρισμός MILCOPAL, ο νιγηριανός κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Coret,  ΥπΕξ Δανίας.

You might also like