Οριακή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών [11μηνο 2019]

Το τρόφιμα συνεχίζουν το ράλι της αύξησης

Για δεύτερο διαδοχικό μήνα οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν σημαντική μείωση και συγκεκριμένα κατά 11,4%, καθώς το Νοέμβριο 2019 διαμορφώθηκαν σε 2.712,4 εκατ. ευρώ έναντι 3.060,3 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο 2018.

 

Συγκεκριμένα και όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 09.01.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, το Νοέμβριο 2019 οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 347,9 εκατ. € συγκριτικά με το Νοέμβριο 2018, ενώ κατά 242,7 εκατ. € μειώθηκαν και οι εισαγωγές ανερχόμενες στο ποσό των 4.320,4 εκατ. €, έναντι 4.563,1 εκατ. € το Νοέμβριο 2018. Αντίστοιχα, το εμπορικό μας έλλειμμα αυξήθηκε κατά 105,2 εκατ. €, δηλαδή 7,0% με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε 1.608,0 εκατ. για το μήνα Νοέμβριο 2019 €.


Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Νοέμβριος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Η μείωση που καταγράφηκε τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2019 στις ελληνικές εξαγωγές περιόρισε την ανοδική τους πορεία, με αποτέλεσμα στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019 να διαμορφωθούν στο ποσό των €30.902,2 εκατ., ελαφρώς αυξημένες κατά €23,2 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, δηλαδή 0,1%. Αντίθετα, οι εισαγωγές της χώρας αυξήθηκαν κατά €1.198,3 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €51.050,6 εκατ. στο α’ ενδεκάμηνο 2019, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπορικού μας ελλείμματος κατά €1.175,1 εκατ., δηλαδή 6,2% και τη διαμόρφωσή του σε €20.148,4 εκατ.


Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση


Σημαντικό ρόλο στην αναιμική ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών διαδραμάτισε η μείωση των εξαγωγών πετρελαιοειδών κατά €964,3 εκατ. δηλαδή 9,0%, καθώς αυτές διαμορφώθηκαν σε €9.735,5 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019, έναντι €10.699,8 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2018. Αντίστοιχα, σημαντική επίδραση είχε η μείωση εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων κατά €184,0 εκατ., δηλαδή 3,8% και η μείωση λιπών και ελαίων κατά €284,6 εκατ., δηλαδή 43,9%.

Αντίθετα, θετική κρίνεται η συνεισφορά των λοιπών κλάδων της ελληνικής οικονομίας στις εξαγωγές, καθώς τα τρόφιμα σημείωσαν αύξηση κατά €147,2 εκατ., δηλαδή 3,5%, τα χημικά κατά €531,3 εκατ., δηλαδή 16,6%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €233,7 εκατ., δηλαδή 8,7%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €474,7 εκατ., δηλαδή 22,3%, οι πρώτες ύλες κατά €97,9 εκατ., δηλαδή 8,0% και τα ποτά και καπνά κατά €25,7 εκατ., δηλαδή 3,9%.


Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2018/2019


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση


Διάγραμμα 1. Μεταβολή  εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Σε επίπεδο εξαγωγικών προορισμών η εικόνα παραμένει αμετάβλητη συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες, καθώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορροφούν πάνω από τις μισές εξαγωγές μας και συγκεκριμένα το 56,2%, ενώ το 43,8% απευθύνεται σε Τρίτες Χώρες. Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 68,3% για τις χώρες της ΕΕ και σε 31,7% για τις Τρίτες Χώρες.

You might also like