Αγορά δεύτερου κτηρίου από την Kapelis Packaging

Η συνολική πλέον έκταση των εγκαταστάσεων ξεπερνά τα 8.000 τ.μ.

Η Kapelis Packaging μετά την επένδυση το 2020 στην αγορά νέου κτηρίου στο Κορωπί υψηλών προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας για την στέγαση των γραφείων και αποθηκών της, συνολικής επιφάνειας του χώρου 4.000 τ.μ., προχωράει στην απόκτηση και δεύτερου ιδιόκτητου κτηρίου, πλησίον του πρώτου.

 

Η συνολική πλέον έκταση των εγκαταστάσεων ξεπερνά τα 8.000 τ.μ. και σκοπός της είναι η αύξηση των ήδη σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων, καθώς και η στέγαση καινοτόμου γραμμής παραγωγής, που θα διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της Kapelis Packaging. Φυσικά, και η νέα αυτή κτηριακή προσθήκη θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγιεινής, με αδιαπραγμάτευτη πάντα τη διατήρηση της εταιρικής μας ταυτότητας ως προς τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Με κινητήρια δύναμη τη συνεχή εξέλιξη και πρόοδο, και με στόχο την κυριαρχία της Kapelis Packaging στην περίπλοκη αγορά του τομέα της συσκευασίας, επιλέχθηκε να υλοποιηθεί η αγορά του ακινήτου αυτήν τη χρονική στιγμή. Η εταιρεία αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι -ακόμη και σε δυσμενείς συγκυρίες- διαθέτει τόσο τα κεφάλαια, όσο και την επιχειρηματική πυγμή, ώστε να συνεχίζει να επενδύει και να μεγαλώνει.

You might also like