Συνάντηση ΣΒΕ με βιομηχανίες της Ηπείρου

Καταγράφηκαν οι αναπτυξιακοί προβληματισμοί για την περιφέρεια της Ηπείρου

Την Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)  Λουκία Σαράντη και μέλη της Διοίκησης του Συνδέσμου, επισκέφτηκαν βιομηχανίες της Ηπείρου, τον «Σύνδεσμο Επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων» και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου.

 

Τη Διοίκηση του ΣΒΕ υποδέχτηκε το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και Πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ, Ανδρέας Δημητρίου. Στα γραφεία της ΠΙΝΔΟΣ πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψης εργασίας. Κατά τη διάρκεια των επαφών καταγράφηκαν οι αναπτυξιακοί προβληματισμοί για την περιφέρεια της Ηπείρου και αναζητήθηκαν προτάσεις αντιμετώπισης των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες της περιοχής.

Βασική διαπίστωση από τις συζητήσεις με όλες τις επιχειρήσεις είναι ότι η βιομηχανία της Περιφέρειας Ηπείρου βιώνει σημαντικά προβλήματα, τα οποία αναζητούν άμεσα λύση: ελλείψεις σε προσωπικό με έμφαση στα μεσαία στελέχη και το εργατικό δυναμικό, υποδομές, (υλικές και άυλες) εύρυθμη λειτουργία των βιομηχανικών περιοχών, λειτουργία του αναπτυξιακού νόμου, αυξημένο κόστος λειτουργίας, θέματα ελέγχου της αγοράς και αθέμιτου ανταγωνισμού, κ.λπ. Όσον αφορά τα έργα υποδομών, ο ΣΒΕ θεωρεί ότι η ανάπτυξη του λιμένα της Πρέβεζας, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η Λ. Σαράντη δήλωσε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος έχει πρωτοστατήσει ούτως ώστε να αρθεί η απομόνωση της Ηπείρου από τη δεκαετία του ’90 με σειρά τεκμηριωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης Περιφέρειας και με την υποστήριξη κάθε είδους μεταφορικών υποδομών για την ευχερέστερη πρόσβαση στην περιοχή.

You might also like