Στην Αριδαία η ΔΕΛΤΑ με το Σχέδιο Δράσης Γαία

Για τη στήριξη της βιώσιμης κτηνοτροφίας

Η ΔΕΛΤΑ πραγματοποίησε την Τρίτη, 27 Ιουνίου, στην Αριδαία, εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Η συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας και άλλων γεωργοκτηνοτροφικών πρακτικών στην ευζωία, την αύξηση παραγωγικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος» στην οποία συμμετείχαν παραγωγοί της Αριδαίας, εκπρόσωποι των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών, ιδιώτες γεωπόνοι και αγροτικοί σύμβουλοι.

 

Από την πλευρά της ΔΕΛΤΑ, ο Διευθυντής Ζώνης Γάλακτος και γεωπόνος, Γιάννης Παπαδόπουλος, μίλησε για την άρρηκτη σχέση της αγελαδοτροφίας με το περιβάλλον, που υποστηρίζει το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ, το οποίο για το 2023 έχει 5 άξονες προτεραιότητας:

  1. Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για πειραματικές καλλιέργειες με στόχο την προώθηση των καλλιεργειών μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας, κτηνοτροφικού κουκιού και γλυκού λούπινου.
  2. Προκήρυξη υποτροφιών για νέους κτηνοτρόφους σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.
  3. Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων για τους παραγωγούς με θέματα την ευζωία των ζώων και τη σωστή διαχείριση της φάρμας.
  4. Χρήση μίγματος φυσικών αρωματικών ουσιών στις παραγόμενες ζωοτροφές, που συμβάλλει, μέσω της διατροφής, στη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τις αγελάδες και συνεπώς στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.
  5. Περαιτέρω προώθηση της συμβολαιακής κτηνοτροφίας, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ενός κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμου μέλλοντος για τον πρωτογενή τομέα.

Από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ο Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Ζέρβας, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής για την εξασφάλιση της ευζωίας και καλής διαβίωσης των ζώων και την ανάγκη δημιουργίας προτύπου ορθών πρακτικών στη βάση των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η βιώσιμη παραγωγή ποιοτικού γάλακτος, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ευζωία των ζώων αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις της σύγχρονης ελληνικής κτηνοτροφίας. Έτσι, από το 2012, η ΔΕΛΤΑ αναπτύσσει δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης των παραγωγών μέσω του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ, με στόχο τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας.

Η Κεντρική ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Βάσω Κοτσάμπαση, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των υποπροϊόντων της αγροτοβιομηχανίας και των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία, τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές, καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη διατροφή των αγελάδων.

Τέλος, ο Διευθυντής εργοστασίου ζωοτροφών της “ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ” (θυγατρική ΔΕΛΤΑ) και γεωπόνος, Κώστας Νεστοράτος, αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα των μιγμάτων ζωοτροφών και τη συμβολή τους στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του γάλακτος.

Η ΔΕΛΤΑ, σε μια περίοδο πρωτόγνωρων εξελίξεων και σημαντικών προκλήσεων, θα συνεχίσει να αναζητά λύσεις και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα της χώρας, βασισμένη στη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με τον Έλληνα παραγωγό και τη μακρά εμπειρία και την πλούσια τεχνογνωσία που διαθέτει.

You might also like