Ελληνικά Γαλακτοκομεία: Σχεδόν μισό δισ. ευρώ τζίρος

Κατάφερε το 2022 να ανακτήσει μέρος της κερδοφορίας της που επλήγη το 2021

Εξαιρετικά, για τα δεδομένα της εποχής, οικονομικά στοιχεία παρουσίασε η εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία στον οικονομικό απολογισμό για τη χρήση του 2022.

 

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία υποστηρίζει πως μέσα σε αυτό το απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον, «η πορεία της λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του χώρου όπου δραστηριοποιείται χαρακτηρίζεται ικανοποιητική καθότι η εταιρεία κατάφερε μέσα στη χρήση 2022 να ανακτήσει ένα μέρος της κερδοφορίας της που επλήγη σημαντικά στο Β’ εξάμηνο του 2021 λόγω του ενεργειακού κόστους. Ο Όμιλος, κατά τη χρήση 2022, δραστηριοποιήθηκε με προσήλωση στους στρατηγικούς της στόχους αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών, επενδύοντας σε νέες αγορές στην Ευρώπη».

Πλησίασε το μισό δισ. ευρώ κύκλο εργασιών

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το 2022 σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης (2021), η  Ελληνικά Γαλακτοκομεία (σε επίπεδο ομίλου) εμφανίζει κύκλο εργασιών ύψους 493,8 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 15,72% σε σχέση με τον Αντίστοιχο του 2021 και αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 65 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43,36%. Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά φόρων ύψους 26,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 198%! Για τη χρήση 2022 η διοίκηση της εταιρείας προτείνει να διανεμηθεί από τα κέρδη της χρήσης προμέρισμα ποσού 6 εκατ. ευρώ. στους προνομιούχους και στους κοινούς μετόχους. Η εταιρεία το 2022 απασχολούσε συνολικά 1.569 άτομα

Σύμφωνα με την εταιρεία η αύξηση του κύκλου εργασιών «αποτυπώνει τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου να επενδύει συνεχώς και να αναπτύσσεται εκτός Ελλάδος».  Όπως σημειώνεται στην χρηματοοικονομική ανάλυση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, «Ο εξαγωγικός προσανατολισμός του Ομίλου έχει οδηγήσει στη συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα το 55% τόσο του κύκλου εργασιών όσο και του συνολικού EBITDA να προέρχεται πλέον από τις αγορές του εξωτερικού, με συνεχώς διευρυμένη συμμετοχή έναντι των πωλήσεων στην Ελλάδα».

Η εταιρεία εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό δανεισμό ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 145 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης και αφορούν κυρίως σε δάνειο που σύναψε η θυγατρική του Ομίλου OLYMPUS FOODS CYPRUS με την Εθνική Τράπεζα για την κάλυψη μέρους του επενδυτικού κόστους κατασκευής της νέας παραγωγικής μονάδας χαλουμιού στην Κύπρο «καθώς και σε δάνειο που υπέγραψε η Εταιρεία με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (διαχειρίστρια πληρωμών) και την Τράπεζα Eurobank A.E. με το οποίο αναδιάρθρωσε σημαντικό μέρος του δανεισμού της και θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πλάνο της επόμενης διετίας».

Tο 55% τόσο του κύκλου εργασιών όσο και του συνολικού EBITDA στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία προέρχεται από εξαγωγές

 

Μέσα στο 2023 τα προϊόντα ΑΓΝΟ

Θυμίζουμε ότι στον όμιλο ανήκουν μερικές από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων όπως η Τυράς, η Όλυμπος και η Ροδόπη. Στον όμιλο ανήκουν επίσης σειρά παραγωγικών κι εμπορικών επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες (Γερμανία, Σερβία, Γαλλία, Κύπρος. Τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία ελέγχουν απολύτως την εμφιαλωτική βιομηχανία Κλιάφας (κι έμμεσα την Δουμπιά Α.Ε.) και σε ποσοστό 49% την Ν.Θ. Κουρούσης Ltd στην Κύπρο όπου αναμένεται να εντείνει τη βιομηχανική παρουσία της.

Όπως είναι γνωστό η Ελληνικά Γαλακτοκομεία  απέκτησε το εμπορικό σήμα και το εργοστάσιο της γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ στον πλειστηριασμό που ολοκληρώθηκε την 31/03/2022 έναντι τιμήματος 7,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το σήμα ΑΓΝΟ θα μπορέσει να ξαναβρεί τη θέση του στην αγορά και στοχεύει στην επαναφορά των πρώτων προϊόντων στα ράφια μέσα στη χρήση 2023».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η (επαν)εμφάνιση των προϊόντων ΑΓΝΟ, σήμα που ανήκει στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία

 

Χτύπημα από τον Daniel

Λόγω της κακοκαιρίας Daniel που έπληξε κυρίως την Περιφέρεια Θεσσαλίας την 6/9/2023, εκδηλώθηκε μεγάλης έκτασης πλημμύρα σε όλα τα ισόγεια τμήματα των χώρων παραγωγής και διοικητικών κτιρίων και στους περιμετρικούς χώρους του εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών της Εταιρείας στα Τρίκαλα.

Προ της εκδήλωσης του φαινομένου, η Εταιρεία επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά, εκκένωσε εγκαίρως όλους τους χώρους του εργοστασίου από το προσωπικό της και διέκοψε πλήρως τη λειτουργία του καθώς πρώτιστος στόχος ήταν η προστασία των ανθρώπινων ζωών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση που συνοδεύει τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, «Οι πρώτες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μετά την εκδήλωση της πλημμύρας και συγκεκριμένα από την αμέσως επόμενη ημέρα, ήταν οι εργασίες απομάκρυνσης της λάσπης περιμετρικά του εργοστασίου, η είσοδος στα ισόγεια τμήματα των εγκαταστάσεων και ο καθαρισμός αυτών από το προσωπικό της Εταιρείας και από εξειδικευμένα συνεργεία καθώς και η αποκατάσταση των διοικητικών λειτουργιών του εργοστασίου. Κατά την ημερομηνία υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία σε συνεργασία με τους πραγματογνώμονες των ασφαλιστικών εταιρειών, βρίσκεται σε διαδικασία καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, αποθέματα οχήματα και τυχόν απώλεια κερδών. Αναφορικά με τις συνέπειες της πλημμύρας θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προαναφερθέντα είναι πλήρως ασφαλισμένα».

You might also like