Η ΔΕΛΤΑ εκπαιδεύει νέους κτηνοτρόφους

Με τη συνεργασία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης (στη φωτογραφία οι εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη), η γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ αναπτύσσει πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων κτηνοτρόφων στους οποίους  παρέχει 12 υποτροφίες για εκπαίδευση στη δύσκολη ‘τέχνη’ της διαχείρισης μιας  κτηνοτροφικής μονάδας. Οι υποτροφίες εντάσσονται στο  «Σχέδιο Δράσης Γαία». Σύμφωνα με το σχεδιασμό οι υποτροφίες θα δοθούν σε παιδιά κτηνοτρόφων και νέους που ασχολούνται με την κτηνοτροφία και ο εκπαιδευτικός φορέας που θα τα ‘τρέξει’ είναι η έμπειρη σε εκπαιδευτικά προγράμματα Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης .

You might also like