Νέο Διοικητικό  Συμβούλιο  στον ΣΕΚ  

Πρόεδρος αναδείχτηκε ο Παναγιώτης Πεβερέτος

 

Την  Τρίτη  21 Μαρτίου 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, τα μέλη του οποίου αναδείχτηκαν στις αρχαιρεσίες της 15/3/2017, μετά από μεγάλη συμμετοχή των αντιπροσώπων των μελών του ΣΕΚ από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Πρόεδρος αναδείχτηκε παμψηφεί  και για τρίτη τετραετία ο Παναγιώτης Πεβερέτος.

Πρόεδρος του ΣΕΚ αναδείχτηκε και πάλι ο μαχητικός Παναγιώτης Πεβερέτος. Εδώ σε πρόσφατο συνέδριο στην Αθήνα. Φωτο: Θανάσης Αντωνίου.

 

Εκλέχθηκαν επίσης ο Καλυβιανάκης Εμμανουήλ Α’ Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος της αιγοπροβατοτροφίας, ο Τσομπάνος Χρήστος Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος της βοοτροφίας, ο Διδάγγελος  Γεώργιος Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος της Χοιροτροφίας, ο Γίτσας  Ελευθέριος  Γενικός Γραμματέας και ο Τζίμας  Μιχάλης Ταμίας. Η αντιπροσωπευτικότητα στο νέο Δ.Σ. είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη σε όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας  και όλη την Ελλάδα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τα νησιά του Ιουνίου μέχρι το Βόρειο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που κυκλοφόρησε μετά τη συγκρότηση σε σώμα, “Το νέο Δ.Σ. που αναδείχτηκε από τις εκλογές, ανανεωμένο  με επτά νέα μέλη, είναι αναβαθμισμένο και πιο αντιπροσωπευτικό ώστε να μπορεί να δώσει τις μεγάλες μάχες σε όλα τα επίπεδα και για όλους τους κλάδους της ζωικής παραγωγής της χώρας. Η  εκπροσώπηση για πρώτη φορά από το ΣΕΚ  ένας  σημαντικού κλάδου της ζωικής παραγωγής,  της  μελισσοκομίας  ενισχύει  ακόμη περισσότερο τη δυναμική του και τον αγώνα του για την ανάπτυξη ισχυρής και ανταγωνιστικής  παραγωγικής βάσης”.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

 • Πεβερέτος Παναγιώτης (Πρόεδρος)
 • Καλυβιανάκης Εμμανουήλ  (Αντιπρόεδρος) Αιγοπροβατοτροφία
 • Τσομπάνος Χρήστος (Αντιπρόεδρος) Βοοτροφία
 • Διδάγγελος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) Χοιροτροφία
 • Γίτσας Ελευθέριος (Γενικός Γραμματέας)
 • Τζίμας Μιχάλης (Ταμίας)

Μέλη εκλέχθηκαν οι:

 • Αντωνάκος Ιωάννης
 • Αμπαριώτης  Πολυχρόνης
 • Δήμος  Δημήτριος
 • Ζυγιώτης Γεράσιμος
 • Θεοδωρίδης  Νικόλαος
 • Θυριάκης Κωνσταντίνος
 • Καλαφάτης  Ανδρέας
 • Κωστόπουλος Βασίλης
 • Λιόλιος Νικόλαος
 • Λουκμακιάς Αθανάσιος
 • Μαγειρίας  Χρήστος
 • Μόσχος Δημήτριος
 • Πατεράκης  Μανώλης
 • Στρατάκης  Ανδρέας
 • Ταξείδη Μαρία

Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίστηκε ο Βενετσάνος Ιωάννης και μέλη οι Ζαγορίτης Αλέξανδρος και ο Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος.

 

 

You might also like