ΣΕΚ: Ζητάει συµπερίληψη της δασµολογικής κλάσης 2309 στην κατηγορία ΦΠΑ 13%

Με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) ζητάει να ρυθμιστεί μια μικρή, αλλά σημαντική για τους κτηνοτρόφους λεπτομέρεια σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένες ζωοτροφές.

 

Η επιστολή έχει ως εξής:

Πάγιο αίτηµα του Συνδέσµου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), το οποίο επίµονα διεκδικούσε µήνες µε πολλές παρεµβάσεις σε κάθε αρµόδιο φορέα και σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών Ζωοτροφών (ΣΕΒΙΖ), ήταν η µείωση του ΦΠΑ στα ζώντα ζώα και τις ζωοτροφές.

Είναι πολύ θετικό βέβαια ότι ο συντελεστής ΦΠΑ µειώθηκε σε αρκετές ζωοτροφές ωστόσο, πιθανόν εκ παραδροµής, η δασµολογική κλάση 2309 έχει εξαιρεθεί συνολικά από το χαµηλό συντελεστή 13%.

Η συγκεκριµένη δασµολογική κλάση περιλαµβάνει σύνθετες (µίγµατα) ζωοτροφές που χρησιµοποιούνται ευρύτατα στη διατροφή των παραγωγικών ζώων και σε όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας.

Ζητάµε άµεσα µε διορθωτική νοµοθετική πρωτοβουλία να συµπεριληφθεί η δασµολογική κλάση 2309 στην κατηγορία του ΦΠΑ 13%, όπως άλλωστε µας έχετε διαβεβαιώσει ότι θα γίνει”.

You might also like