Ιωάννης Μάγρας: Λειτουργική ανατομική των κατοικίδιων πτηνών

Ιωάννης Μάγρας

Λειτουργική ανατομική των κατοικίδιων πτηνών

Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2017

120 σελ.

ISBN 978-960-599-097-8

Τιμή  19,90 ευρώ

Η φυσιολογική δομή και λειτουργία των πτηνών αποτελεί ένα τεράστιο αντικείμενο μελέτης. Το παρόν βιβλίο αποτελεί μετεξέλιξη προηγούμενου, με τίτλο “Ανατομική των Κατοικίδιων Πτηνών”, που προσαρμόστηκε στις σημερινές εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. Όμως, το παρόν διδακτικό πόνημα, το οποίο έχει συντεθεί για να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της προκλινικής εκπαίδευσης των φοιτητών Κτηνιατρικής, είναι αρκετά συνοπτικό, αφού παρατίθενται μόνον οι απαραίτητες γνώσεις Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, πλαισιωμένες όπου κρίθηκε απαραίτητο, με στοιχεία Φυσιολογίας των κατοικίδιων πτηνών.

Ο Ιωάννης Μάγρας έλαβε πτυχίο από την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., διετέλεσε μεταπτυχιακός υπότροφος της UNESCO με αντικείμενο τη νευροβιολογική έρευνα. Αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και μετεκπαιδεύτηκε στα Ανατομικά Εργαστήρια των Ιατρικών Σχολών του Όσλο της Νορβηγίας, του Λέιντεν της Ολλανδίας και των Φριμπούργκ και Λωζάννης της Ελβετίας.

Υπηρέτησε στο Α.Π.Θ. από το 1967 έως το 2007, διδάσκοντας στο Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. και παράλληλα στα Τμήματα Γεωπονίας Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Από το 1999 μέχρι το 2007 διετέλεσε Καθηγητής στον Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Εμβρυολογία – Τερατολογία. Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Ανατομική». Το 2007 παραιτήθηκε οικειοθελώς της Καθηγεσίας του στο Α.Π.Θ.

You might also like