Πρόγραμμα Δημιουργίας Δύο ΚΟΙΝΣΕΠ στα Μικρά Κυκλαδονήσια

Πιλοτική λειτουργία δύο συνεργατικών επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του Πιλοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που περιλάμβανε σειρά «ανοιχτών συζητήσεων» στα μικρά Κυκλαδονήσια.

 

Μέλη της Ομάδας Εργασίας παρουσίασαν τις προδιαγραφές του Πιλοτικού Προγράμματος, ενώ κατέγραψαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των μικρών Κυκλαδονήσων στον πρωτογενή τομέα προκειμένου να τύχουν επεξεργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ομάδας.

Τις «ανοιχτές συζητήσεις» σε διάφορα νησιά παρακολούθησαν περισσότερα από 300 άτομα, μεταξύ των οποίων μέλη αγροτικών συνεταιρισμών και τοπικών φορέων, τα οποία συμμετείχαν ενεργά στο διάλογο για την ανάγκη ανάδειξης των Κυκλαδίτικων προϊόντων και τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για γαστρονομικές αναζητήσεις στις τοπικές αγορές, ενισχύοντας την τουριστική προβολή των νησιών τους.

Στη δεύτερη φάση του Πιλοτικού Προγράμματος που ακολουθεί, η Ομάδα Εργασίας θα συγκεντρώσει τις προτάσεις των ενδιαφερόμενων να συστήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του πρωτογενή τομέα και θα υποστηρίξει τις ομάδες που θα δημιουργηθούν στη διαδικασία ωρίμανσης των προτάσεών τους.

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί προσπάθεια συγκράτησης του πληθυσμού στα μικρά νησιά των Κυκλάδων μέσα από την αξιοποίηση του πρωτογενή τομέα, με εναλλακτικές μορφές οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων και ακαλλιέργητων εκτάσεων που υπάρχουν στα νησιά σε συνδυασμό με τα ευεργετήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορούν να δώσουν , σύμφωνα με τους εμπνευστές του, απάντηση στην ανάγκη των κατοίκων για βιοπορισμό πέραν της τουριστικής περιόδου.

Οι συνεργατικές επιχειρήσεις που θα προκύψουν, θα λειτουργούν με όρους αειφόρου ανάπτυξης και θα επιδιώκουν ένα διαρκές περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα τόσο για τον τοπικό πληθυσμό, όσο και ευρύτερα. Ο σχεδιασμός των δύο συνεργατικών επιχειρήσεων θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν πολλά και διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία και αφορά σε καθετοποιημένη λειτουργία της παραγωγής.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα είναι προς την κατεύθυνση αξιοποίησης εθνικών πόρων, καλύπτοντας την υποδομή και τον εξοπλισμό των δύο πιλοτικών συνεργατικών επιχειρήσεων.

Μέσω του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των νεοσυστημένων ΚΟΙΝΣΕΠ.

Επιδίωξη είναι, οι επιχειρήσεις να έχουν συσταθεί και ξεκινήσει τη λειτουργία τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να υπάρξει κίνητρο εγγραφής παιδιών στο σχολείο και παραμονής οικογενειών στο νησί.

Η χρηματοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας θα είναι προς την κατεύθυνση κάλυψης του μισθοδοτικού και μη κόστους των εργαζομένων στις δύο ΚΟΙΝΣΕΠ, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα λειτουργίας τους.

You might also like