Πρωτότυπη κτηνοτροφική-γαστρονομική συνεργασία!

Κτηνοτρόφοι Αττικής και Λέσχη Αρχιμαγείρων ‘Ακρόπολις’ συνεργάζονται.

Η Μάγδα Κοντογιάννη, Γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής «Άγιος Γεώργιος, συνυπέγραψε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον πρόεδρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις» Κώστα Μουζάκη, στα γραφεία των Αρχιμαγείρων.
Ρεπορτάζ: Δημήτρης Μιχαηλίδης, αγροτικός δημοσιογράφος

 

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει μεταξύ των στόχων του επιγραμματικά: -Προώθηση της εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και της διαμόρφωσης συνθηκών για βιώσιμες κοινωνίες με συνεργασία μεταξύ αστών και αγροτών, -Υποστήριξη των τοπικών παραδοσιακών πολιτισμών (και βέβαια γαστρονομίας) και ανάπτυξη τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων επιδιώκοντας τοπική παραγωγή, τοπική μεταποίηση και τοπική κατανάλωση για ευημερία των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών, -Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, -Ευρωπαϊκά, Εθνικά και άλλα Προγράμματα, -Γαστρονομικό Τουρισμό και Αγροτουρισμό, -Διάδοση ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό, -Συμμετοχή και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και ομιλιών για την ανάδειξη, την προβολή και την προώθηση της ελληνικής διατροφής και του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού.

Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις» εξασφάλισε την πραγματοποίηση του 16ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γαστρονομίας & Οινολογίας, στο Ζάππειο (Αθήνα, 19-21/10/2018). Στο συνέδριο αυτό θα συμμετάσχουν δεκάδες Ευρωπαϊκές χώρες με προτροπή του CEUCO. Το Συνέδριο «Η Ευρώπη των γεύσεων – Ελλάδα: Τουρισμός – Οίνος – Γαστρονομία» θα φιλοξενήσει, με φροντίδα της Mact Μedia Group μία μεγάλη έκθεση για την διασύνδεση της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης με την κατανάλωση, ενώ θα προβάλλεται και θα αναδεικνύεται από τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ο τοπικός γαστρονομικός πολιτισμός κάθε περιοχής με τα παραδοσιακά προϊόντα, και με οργανωμένες εξορμήσεις των συμμετεχόντων σε τόπους παραδοσιακής παραγωγής.


Τι περιλαμβάνει η συνεργασία Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής και της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής
 • Προώθηση της εμπιστοσύνης & αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και διαμόρφωσης συνθηκών για βιώσιμες κοινωνίες με συνεργασία μεταξύ αστών & αγροτών.
 • Υποστήριξη των τοπικών παραδοσιακών πολιτισμών (και βέβαια γαστρονομίας) και ανάπτυξη τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων επιδιώκοντας τοπική παραγωγή, τοπική μεταποίηση και τοπική κατανάλωση για ευημερία των κατοίκων τοπικών κοινωνιών.
 • Ανάπτυξη και πιστοποίηση διαφόρων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τυπικής ή άτυπης, με βάση διαγνωσμένες ανάγκες.
 • Συνεργασία με σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών, εθνικών & άλλων προγραμμάτων, σε αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος (όπως: ΑγροΤουρισμός, Τουρισμός, Γαστρονομία, Οινολογία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτιστική Κληρονομιά κτλ).
 • Διαφύλαξη, μελέτη, έρευνα, προαγωγή & υποστήριξη του γαστρονομικού πολιτισμού, των πρώτων υλών, των τοπικών προϊόντων διατροφής.
 • Χαρτογράφηση, αναβίωση ελληνικών παραδοσιακών εθίμων, σύγχρονων συνταγών, πρώτων υλών, διατροφικών συνηθειών, κλπ.
 • Προβολή και υποστήριξη εντός και εκτός χώρας, θεμάτων ελληνικής διατροφής, συσχέτισης με την υγεία πληθυσμού και γαστρονομικού πολιτισμού.
 • Διάδοση ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Συνεργασία, ενδεικτικά, με τον ΕΟΤ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, διεθνείς Φορείς, για την παρουσίαση της ελληνικής μεσογειακής γαστρονομίας/κουζίνας, σε εκθέσεις,
 • Πραγματοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας, των μειονεκτούντων περιοχών της χώρας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού & της ανεργίας.
 • Συμμετοχή και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και ομιλιών για την ανάδειξη, την προβολή και την προώθηση της ελληνικής διατροφής και του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού.
 • Έκδοση πληροφοριακών και ειδικών εντύπων και δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο για θέματα διατροφής, γαστρονομίας και πολιτισμού.
 • Δημιουργία Παρατηρητηρίου, για την παρακολούθηση και την προβολή θεμάτων που αφορούν τη διατροφή σε κεντρικούς φορείς της χώρας μας.
 • Διερεύνηση, ανάδειξη και τεκμηρίωση της ιδιαίτερης διατροφικής αξίας και των ευεργετικών χαρακτηριστικών των παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.
 • Έρευνα, τεκμηρίωση και ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για θέματα διατροφής και γαστρονομικού πολιτισμού.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χώρων, μαζικής εστίασης και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τοπικούς παράγοντες και παραγωγούς.
 • Διερεύνηση της διατροφής και του γαστρονομικού πολιτισμού μας, της αξίας του και των θετικών επιπτώσεών του στην ανθρώπινη υγεία.
 • Σύσταση επιτροπών για εξέταση και μελέτη θεμάτων που αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση, εμπορία, τυποποίηση, marketing, εξαγωγές και την κατανάλωση ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.
 • Θεσμοθέτηση Βραβείων Τουριστικών, Αγροτουριστικών, Ειδικών μορφών Τουρισμού, Γαστρονομίας και Οίνου κλπ. Θα επιδιωχθεί συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το Υπουργείο Εργασίας και άλλα.
You might also like