Πέφτουν πρόστιμα για το γάλα απ΄τον ΕΛΓΟ

Κι ακόμα δεν ψηφίστηκε ο νέος περί ελέγχων νόμος...

Η διοίκηση του ΕΛΓΟ – Δήμητρα ανακοίνωσε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατά τη συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα τη διαβίβαση στο ΥπΑΑΤ προκειμένου να επιβληθούν οι παρακάτω κυρώσεις.

 

  • εισήγησης επιβολής προστίμων σε 25 επιχειρήσεις -αγοραστές γάλακτος, οι οποίες δεν δήλωσαν ως όφειλαν,  το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 στοιχεία εισκομίσεων αγελαδινού, πρόβειου ή/ και γίδινου γάλακτος κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018.
  • εκθέσεων  ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε δύο επιχειρήσεις – αγοραστές γάλακτος  για τις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 175180/15-07-2011, όπως απόκρυψη στοιχείων, αδιαφάνεια στην χρήση πρώτων υλών, ελλιπής ιχνηλασιμότητα και συνεχής παρακώλυση των ελέγχων.
You might also like