Β. Σαλάτας [ΣΕΒΙΖ]: “Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να γνωρίζουν τα κόστη τους”

Συζητάμε με τον πρόεδρο του κλαδικού φορέα των ζωοτροφών

Το Dairy News, στο πλαίσιο αφιερώματος στον κλάδο των ζωοτροφών, ζήτησε από το νέο πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών (ΣΕΒΙΖ), Βασίλειο Σαλάτα, να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα που αφορούν στον κλάδου του οποίου θεσμικά προΐσταται.

 

Dairy News | Κύριε πρόεδρε, ποια είναι ποιότητα των ελληνικών ζωοτροφών και ποια η θέση τους στο σύγχρονο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον;

Βασίλειος Σαλάτας |  Σε γενικές γραμμές η ποιότητα των ελληνικών ζωοτροφών είναι πολύ καλή αρκεί να προέρχεται από πιστοποιημένες μεγάλες βιομηχανίες ζωοτροφών.

Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι επικαλούνται συχνά το πρόβλημα των υψηλών τιμών ενώ τα έχουν και με τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί από τις ελληνικές κυβερνήσεις για την άμβλυνση του προβλήματος αυτού. Τι γνώμη έχετε;

Οι τιμές των ελληνικών ζωοτροφών είναι στα επίπεδα των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι είναι και γεωργοί και γνωρίζουν ότι το καλαμπόκι, το σιτάρι, το κριθάρι κλπ. τα  πωλούν ακριβότερα από τον αντίστοιχο Ρουμάνο ή Βούλγαρο  γεωργό, άρα και το εγχώριο κόστος παραγωγής θα είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο του Βούλγαρου ή Ρουμάνου πωλητή ζωοτροφών. Τι μπορεί να κάνει το κράτος; Υπάρχουν διάφορες πολιτικές που μπορούν να αμβλύνουν το πρόβλημα που έχουν να κάνουν με χρόνια προβλήματα της ελληνικής γεωργίας. Όσο αφορά τις τιμές των ζωοτροφών στα νησιά,  όπως καταλαβαίνετε εκεί το κόστος μεταφοράς και το μέγεθος των μονάδων καθορίζουν το αυξημένο κόστος.

Τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης αλλά και της μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της κτηνοτροφίας;

Χρειαζόμαστε ανταγωνιστικές κτηνοτροφικές μονάδες που να είναι ενήμερες για τις τεχνολογικές εξελίξεις και να γνωρίζουν καλά το κόστος του τελικού προϊόντος  και τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Γενικά όμως παρατηρείται χαμηλή επιστημονική ενημέρωση  γιατί δεν υπάρχει η συσχέτιση κόστους –οφέλους.

ΦΑΡΜΑΚΟΥΧΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Β. Σαλάτας, ΣΕΒΙΖ

Κύριε πρόεδρε, ποιο είναι το καθεστώς που διέπει τις φαρμακούχες ζωοτροφές και ποια είναι η θέση του Συνδέσμου για το συγκεκριμένο θέμα;

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές στην ΕΕ ρυθμίζονται από Οδηγία, η οποία διαμορφώνεται από κάθε χώρα σύμφωνα με τη δική της τοπική νομοθεσία. Το γενικό πλαίσιο είναι το ίδιο, με πολύ μικρές διαφορές σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο. Ένας νέος ευρωπαϊκός κανονισμός δημοσιεύθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους και θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2022 άμεσα σε όλη την ΕΕ, χωρίς να χρειάζεται να διαμορφώνεται πλέον από κάθε χώρα  ξεχωριστά.Σύμφωνα με τους κανόνες της Οδηγίας και τους κανόνες των ευρωπαϊκών κανονισμών σχετικά με τις ζωοτροφές και τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, τα κτηνιατρικά φάρμακα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προϊόν ροής στις ζωοτροφές (όπως οι πρόσθετες ύλες), αλλά πρέπει να συνταγογραφούνται από κτηνίατρο και να προστίθενται ανάλογα με τις ανάγκες για τη διατήρηση της υγείας των ζώων εκτροφής, όταν αυτά αρρωσταίνουν. Το γενικό πλαίσιο είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί φαρμακούχα ζωοτροφή, αλλά πρέπει να είναι θεραπευτική, όχι προληπτική: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θεραπεύσει μια ασθένεια που υπάρχει σε κάποια φάρμα, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προληπτικό τρόπο για την πρόληψη ασθενειών.

Πως πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί η συγκεκριμένη αγορά;

Τη δεδομένη χρονική περίοδο, χάρη στις πιέσεις των ομάδων καταναλωτών και των αλυσίδων διανομής, υπάρχει μια τάση για σταδιακή μείωση της χρήσης θεραπευτικών φαρμάκων στα ζώα εκτροφής, χάριν μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης για την πρόληψη ασθενειών χωρίς τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων όπως τα αντιβιοτικά.

You might also like