1η Ιουνίου 2020- World Milk Day: Στόχος η βιώσιμη γαλακτοκομία

Ανακοίνωση από το European Milk Board για την Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος (World Milk Day), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γάλακτος (European Milk Board- ΕΜΒ), ο ευρωπαϊκός φορέας που εκπροσωπεί στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τον κλάδο των γαλακτοπαραγωγών, έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει ότι ο σημερινός εορτασμός πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να προβληθούν οι πολιτικές εκείνες που θα κάνουν τον γαλακτοκομικό τομέα, στην Ευρώπη και στον κόσμο, έναν παραγωγικό τομέα «καλό, δίκαιο, και κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο». Το ΕΜΒ εκτιμάει οτι για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι,  οι απαραίτητοι όροι-πλαίσιο πρέπει να δημιουργηθούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του EΜΒ, ο γαλακτοκομικός τομέας πρέπει να αναπτυχθεί βασισμένος πάνω στο δίκαιο και δίκαιο υπάρχει: α) όταν το γάλα είναι προϊόν που πωλείται σε τιμή που καλύπτει το κόστος παραγωγής του, β)  όταν όσοι εργάζονται στον γεωργικό τομέα αμείβονται αξιοπρεπώς για τη δουλειά τους  και γ) όταν η παραγωγή είναι  κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη και οι αγρότες χρησιμοποιούν φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές παραγωγής.

Για τον Erwin Schöpges, Πρόεδρο του EMB, αυτές οι προϋποθέσεις δεν είναι ουτοπικές ή κάποιου είδους όνειρα. Μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή εάν υπάρχει αρκετή κοινωνική και πολιτική βούληση να το πράξει. «Σε όλα τα μέρη της κοινωνίας, η επιθυμία για αλλαγή, για έναν πιο λογικό και δίκαιο τρόπο ζωής, έχει γίνει πολύ ισχυρή. Η κρίση του COVID-19 έχει καταδείξει με σαφήνεια, για άλλη μια φορά, πώς όλοι εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλο και  πόσο σημαντικοί είναι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή  για την καθημερινή μας ύπαρξη. Είναι εξίσου σημαντικά με μια πιο συνετή χρήση των φυσικών μας πόρων. Είναι σαφές ότι κάτι πρέπει να αλλάξει…».

Σύμφωνα με τον Erwin Schöpges «η κοινωνική πίεση προς τη βιομηχανία για έναν πιο βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο ζωής και παραγωγής είναι μοχλός που μπορεί να οδηγήσει της βιομηχανία συνολικά προς τη διασφάλιση της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων».

You might also like