Φάρμα  Ήπειρος: Συνεχίζει να αναπτύσσεται

Αρωγός στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

Προς τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας οδεύει η Φάρμα Ήπειρος η οποία στο διάστημα αυτών των χρόνων και παρά την κατάσταση που επικρατεί έχει καταφέρει να αναπτυχθεί σημαντικά και να συνεισφέρει στην ελληνική πρωτογενή παραγωγή.

 

Η Φάρμα  Ήπειρος, που ξεκίνησε να λειτουργεί το φθινόπωρο του 2019 στην Άρτα, παραμένοντας πιστή στο όραμα του εμπνευστή της, Παντελή Παντελιάδη, συνεισφέρει ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, μέσω της ανάπτυξης πρωτοποριακών ζωοτεχνικών πρωτοκόλλων και την παροχή πάσης φύσης τεχνογνωσίας στους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους.

Μέχρι σήμερα η Φάρμα Ήπειρος  έχει διαθέσει 500 ζώα σε 50 κτηνοτρόφους της περιοχής με σκοπό τη βελτίωση του ζωικού τους κεφαλαίου και την αύξηση της παραγωγής τους. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 300 παραγωγοί έχουν επισκεφτεί τη φάρμα με στόχο την απόκτηση γνώσης που βελτιώνει την λειτουργία των εκτροφών τους.

Στη φάρμα σταβλίζονται περίπου 1.500 ζώα, από τα οποία τα 430 ήταν παραγωγικά το 2020 με παραγωγή 200 τόνων γάλακτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Φάρμα Ήπειρος λειτουργεί έχοντας πάντα ως γνώμονα τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων καθώς και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ζωικής παραγωγής στο περιβάλλον.

You might also like