Cleaning In Place (CIP): Εγγύηση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας

Ο Κωνσταντίνος Τζίμας της AS HELLAS γράφει για τη λειτουργία του καθαρισμού των γραμμών παραγωγής.

Η λειτουργία του καθαρισμού των γραμμών παραγωγής είναι απαραίτητη προκειμένου να έχουμε σταθερά ποιοτικό, και ασφαλές τελικό προϊόν. Αποφεύγουμε τις επιμολύνσεις αλλά ταυτόχρονα διατηρούμε και τον εξοπλισμό λειτουργικό για περισσότερο διάστημα, και επιμηκύνουμε την ωφέλιμη ζωή του.
Κείμενο: Κωνσταντίνος Τζίμας*

 

Το αποτέλεσμα ενός ακατάλληλου καθαρισμού είναι πολλές φορές πολύ δαπανηρό για ένα εργοστάσιο. Απλά λάθη στις διαδικασίες παραγωγής (και κυρίαρχα στη διαδικασία καθαρισμού) μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικά αποτελέσματα.

Προκλήσεις ενός συστήματος CIP

Εκτός από τις συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, αυτά τα περιστατικά μόλυνσης μπορούν να προκαλέσουν δαπανηρές ανακλήσεις προϊόντων, απώλεια εμπιστοσύνης στο εμπορικό σήμα της εταιρείας και σημαντική απώλεια εσόδων. Είναι επίσης ξεκάθαρο, πως η λειτουργία CIP δεν είναι μόνο μια κομβικής σημασίας διαδικασία της παραγωγής, αλλά αποτελεί και ένα σημαντικό κομμάτι του κόστους λειτουργίας της Βιομηχανίας. Μια τυπική διαδικασία καθαρισμού CIP απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού, χημικών και ενέργειας. Mια μονάδα γάλακτος είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει το 13% του συνόλου της ενέργειας του στο CIP.

Η αγορά και η εγκατάσταση ενός συστήματος CIP στην παραγωγική διαδικασία μιας Γαλακτοβιομηχανίας, είναι μια σημαντική επένδυση, που απαιτεί ανάλυση, σχεδιασμό και πάνω από όλα, συνεργάτες με εμπειρία και τεχνογνωσία. Όσο πιο εξελιγμένο είναι ένα σύστημα CIP, τόσο μεγαλύτερη είναι η αρχική επένδυση για αγορά και εγκατάσταση του συστήματος. Είναι σημαντικό όμως να γίνει ξεκάθαρο πως το CIP είναι μια επένδυση που παρέχει με συνέπεια μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Εάν εφαρμοστεί σωστά, κάθε φορά που εκτελείτε έναν αποτελεσματικό κύκλο καθαρισμού παίρνετε πίσω πολύτιμο χρόνο παραγωγής που χανόταν σε αργές, αναποτελεσματικές πρακτικές καθαρισμού.

AS HELLAS : Τεχνογνωσία 25 χρόνων

Η AS HELLAS έχει εμπειρία και τεχνογνωσία 25 χρόνων στην σχεδίαση πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων CIP, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παραγωγής. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις λειτουργούν με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, βελτιστοποιώντας τόσο τη χρήση πόρων όσο και την αποτελεσματικότητα των κύκλων πλυσίματος, ενώ η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων των κύκλων πλυσίματος εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης του συστήματος.

Μονάδα CENTRASIP: Συνεχής έλεγχος και καταγραφή δεδομένων.

 

Προκατασκευασμένες μονάδες

Εκτός από τη δυνατότητα παροχής λύσεων σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες για την κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, παρέχει και έτοιμες αυτόματες προκατασκευασμένες μονάδες με μικρό χρόνο παράδοσης και εύκολη εγκατάσταση. Οι μονάδες προσφέρονται με ευέλικτο λογισμικό αυτοματισμού και αναλυτικά εγχειρίδια λειτουργίας, για να μπορούν ακόμα και άπειροι χειριστές να τις θέσουν εύκολα και γρήγορα σε λειτουργία.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Η μονάδα CENTRASIP αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση για εγκαταστάσεις όλων των μεγεθών. Φέρει ενσωματωμένες τις δεξαμενές διαλυμάτων για πλήρη ανάκτηση και μεγάλη οικονομία χρήσης χημικών και νερού, ενώ έρχεται έτοιμη για τη θέση σε αυτόματη λειτουργία. Όλες οι παράμετροι λειτουργίας είναι διαθέσιμες για ρύθμιση από το χειριστή. Κατάλληλη για καθαρισμό σωληνώσεων, δεξαμενών, μηχανών συσκευασίας και λοιπού εξοπλισμού.
  • Η μονάδα CIPLAS είναι η έτοιμη λύση για εγκαταστάσεις όλων των μεγεθών. Αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα καθαρισμού που μπορεί να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό παραγωγής. Οι μικρές της διαστάσεις και η μικρή απόσταση από τους στόχους καθαρισμού, την καθιστούν ιδανικό εργαλείο ειδικά για δύσκολους καθαρισμούς. Παρέχεται έτοιμη για τη θέση σε αυτόματη λειτουργία ενώ όλες οι παράμετροι λειτουργίας είναι διαθέσιμες για ρύθμιση από το χειριστή. Μπορεί να εγκατασταθεί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες μονάδες CIPLAS κεντρικά. Μπορεί να συνδυαστεί με πρόσθετη εγκατάσταση δεξαμενών διαλυμάτων για ανάκτηση χημικών και μεγαλύτερη οικονομία. Κατάλληλη για καθαρισμό σωληνώσεων, δεξαμενών, μηχανών συσκευασίας και λοιπού εξοπλισμού.

Είτε χρειάζεστε μια νέα μονάδα είτε θέλετε να βελτιστοποιήσετε μια υπάρχουσα εγκατάσταση, επικοινωνήστε με την AS HELLAS  για να συζητήστε τις ανάγκες της δικής σας παραγωγής για CIP και την πιο αποδοτική λύση για εγγυημένη ασφάλεια και υγιεινή.

Εύκολος και ασφαλής χειρισμός με άμεση πληροφόρηση.


Εδώ και 25 χρόνια, η AS HELLAS σχεδιάζει, κατασκευάζει, και τοποθετεί αυτόματες γραμμές παραγωγής για Γαλακτοβιομηχανίες και Τυροκομεία. Κάθε εγκατάσταση είναι μελετημένη για τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε πελάτη. Η εταιρία έχει αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην παραγωγή του Greek Yoghurt, και έχει μία μεγάλη λίστα με ιδιαίτερα επιτυχημένες εγκαταστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Έχοντας ένα δυναμικό με περισσότερους από 30 μηχανικούς σε πλήρη απασχόληση,  η AS HELLAS προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν την μελέτη της εγκατάστασης, την προμήθεια του εξοπλισμού, την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, την ανάπτυξη του λογισμικού λειτουργίας της παραγωγής καθώς και την θέση σε λειτουργία της μονάδας.

Η προσέγγιση της εταιρίας δεν αφορά μόνο στην παροχή εξοπλισμού ή υπηρεσίας μεμονωμένα, αλλά είναι ολιστική. Εστιάζει στην απόδοση της παραγωγής τελικού προϊόντος συνολικά, καθώς και στην καλύτερη χρήση όλων των παραγωγικών πόρων για μεγαλύτερη απόδοση και παραγωγικότητα της εγκατάστασης. Σε αυτή την λογική, οι ολοκληρωμένες της λύσεις προβλέπουν και είναι έτοιμες για  μελλοντικές επεκτάσεις.

Ταυτόχρονα,  το λογισμικό της AS HELLAS για την  λειτουργία της παραγωγής μειώνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης, κάνοντας έτσι το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας  ιδιαίτερα ελκυστικό. www.ashellas.com


*   Ο Κωνσταντίνος Τζίμας είναι Business Development Manager στην εταιρεία Automation System Hellas.

You might also like