Εξοπλισμός κτηνοτροφικών μονάδων για πιο ποιοτική και οικονομική εργασία

Κείμενο της Δήμητρας Μουρατίδου [ Voultherm ]

Η κτηνοτροφία τις τελευταίες δεκαετίες έχει κάνει άλματα σε σύγκριση με το παρελθόν. Η αύξηση στη ζήτηση ζωικών προϊόντων σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν αποτελέσει έναυσμα για τη δημιουργία ‘ευφυών’ κτηνοτροφικών μονάδων που μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από το μέλλον.
Κείμενο:  Δήμητρα Μουρατίδου *

 

Ωστόσο, τα αυξημένα επίπεδα CO2 που παράγονται ως συνέπεια των δραστηριοτήτων μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης (εντερικές διεργασίες, κοπριά, διακίνηση οχημάτων, παραγωγή ζωοτροφών) ευθύνονται για ένα μεγάλο ποσοστό της υπερθέρμανσης του πλανήτη και μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα καταστροφικά για την υγεία των ανθρώπων, αλλά και των ζώων.

-Μελέτες των τελευταίων ετών δείχνουν ότι ακόμη και επίπεδα CO2 της τάξης των 1.000 ppm μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, έστω κι αν η έκθεση σε αυτά διαρκέσει μόνο λίγες ώρες.

-Πειράματα σε ζώα έχουν δείξει ότι η έκθεση τους για λίγες ώρες σε 2.000 ppm διοξειδίου συνδέεται με φλεγμονώδεις αντιδράσεις που μπορούν να επιφέρουν βλάβες στα αγγεία του αίματος τους. Η παρατεταμένη έκθεση σε επίπεδα 2.000 έως 3.000 ppm συνδέεται με αυξημένο στρες, βλάβες στα νεφρά και στα οστά.

Παρακολούθηση δεδομένων

Οι κλειστοί αλλά και οι ανοιχτοί χώροι έχουν συγκεκριμένα επιτρεπτά όρια CO2, τα οποία εξασφαλίζονται με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Με ένα σύστημα παρακολούθησης δεδομένων, όπως το testo Saveris 2, ο χρήστης μπορεί να επιβλέπει τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα από οπουδήποτε, έχοντας πρόσβαση στα δεδομένα μέσω Cloud από οποιαδήποτε Smart συσκευή με μια απλή σύνδεση στο ίντερνετ.

Επιπλέον, εάν οι εξατομικευμένες οριακές τιμές ξεπεραστούν, οι συναγερμοί με E-mail ή SMS εξασφαλίζουν την έγκαιρη παρέμβαση. Έτσι, προλαμβάνεται η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις CO2 και επιτυγχάνεται η ευημερία εργαζόμενων και ζώων. Απαραίτητες κρίνονται επίσης οι επιτόπιες μετρήσεις κατά τη συλλογή/επεξεργασία της κοπριάς (π.χ. με το testo 440 και τον αντίστοιχο συνδεόμενο αισθητήρα περιβάλλοντος), καθώς μπορούν να παρατηρηθούν υψηλές συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένα σημεία.

Ποιότητα ζωοτροφών

Ένας άλλος παράγοντας που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η ποιότητα των ζωοτροφών. Κατά την αγορά τους είναι σημαντικό να μετριέται η υγρασία, όχι μόνο για την αποφυγή της περιττής οικονομικής επιβάρυνσης του αγοραστή, αλλά και για τον προσδιορισμό του χρόνου ζωής της τροφής. Όσο μεγαλύτερα τα ποσοστά υγρασίας, τόσο πιο σύντομη η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Το όργανο μέτρησης πολλών παραμέτρων testo 440 σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο αισθητήρα υγρασίας καθιστά μια τέτοια μέτρηση γρήγορη και αξιόπιστη.

 

Μέτρηση pH

Το pH είναι ακόμη μία σημαντική παράμετρος, η οποία ελέγχεται εύκολα με το κατάλληλο όργανο μέτρησης. Με testo 206 pH1 ο έλεγχος του pH και της θερμοκρασίας πραγματοποιείται γρήγορα χάρη στην αυτόματη αναγνώριση τελικής τιμής.

Για να γίνει η επιθυμητή ζύμωση, το εύρος της αναμενόμενης τιμής του pH πρέπει να είναι 3,5 έως 4,5 στο ενσίρωμα αραβοσίτου και από 4,0 έως 5,5 στο ενσίρωμα σιτηρών, τα οποία εύρη εξαρτώνται πάντα από τα επίπεδα υγρασίας του ενσιρώματος.

Συνοπτικά, το pH μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη γεύση του τελικού προϊόντος, ειδικά στα γαλακτοκομικά. Η μέτρηση πραγματοποιείται στο τελικό προϊόν για να αποφασιστεί με ποιον τρόπο μπορεί αυτό να διατεθεί στην αγορά (φρέσκο γάλα, τυρί, γιαούρτι, αριάνι κ.λπ.). Όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο, η μέτρηση του pH δίνει τη δυνατότητα μιας ισορροπημένης διατροφής του ζώου με αποτέλεσμα να αποφεύγονται στομαχικές/εντερικές διαταραχές αλλά και να διαφυλάσσεται το ζωικό κεφάλαιο.

Οι απαιτήσεις μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης σήμερα είναι υψηλότερες από ποτέ, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να αποθαρρυνθεί κανείς. Αντιθέτως, με τον κατάλληλο εξοπλισμό διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων και μειώνονται δραστικά δαπάνες και απώλειες ζωικού κεφαλαίου.


*   Η Δήμητρα Μουρατίδου είναι υπεύθυνη του τμήματος δημιουργίας περιεχομένου της εταιρίας Testo – Voultherm. Η εταιρία testo Voultherm Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της testo σε Ελλάδα και Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της εταιρίας μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα  www.voultherm.gr

You might also like